skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
429 1476-03-30.
Schepenen van Zuilichem oorkonden dat broeder Thomas van Driell, procurator van het nieuwe klooster van Sint-Sophia in Vught, verhuurd en uitgegeven heeft aan Gerit van Strijn, broeder tot Zevenbergen, ten behoeve van zijn echtgenote vrouwe Alyt Pieck, te gebruiken als lijfrente, voor 1 oude Vlaamse groot die ze jaarlijks aan het klooster moet betalen zolang ze leeft, de volgende stukken land: in Zuilichem 4 morgen beneden in Den Groeten Kyevitshoevell, 1½ morgen namelijk de helft van de Cleynen Kyevitshoevell, 4 morgen in een andere Cleynen Kyevitshoevell; in Nieuwaal 4, 3 en 6 morgen in Die Langeweyden, 3½ morgen in Die Broichoevell, 2½ morgen in Krijns Broichoevell, 7 hond in Die Haren, 5 hond, het 'nye bauhuyss mit bergen, schueren, stallen, duyffhuyss, bogart' en alle toebehoren, een huis en hofstad 'mit twee bergen, boegart ende dat groete wordelken dair afteraen totten stroem toe', buitendijks, een huis en hofstad 'mit cleyn wordelken mitten heelen cleynen wordelken', ook buitendijks tot de stroom toe, een stuk uiterwaard, de erfpacht van een uiterwaard van de heerlijkheid van het hertogdom Gelre, buitendijks, 1 morgen opt Nuylant, 2 morgen en 5 hond en 7 hond op Die Woirden, een boomgaard achter Harmans Sweren; in Gameren 8 morgen in Die Groeten Kamp en 1 morgen in Cupers Camp; in Aalst 2½ morgen en 2 morgen, Dat Lyeskempken buitendijks; en alle andere goederen die Gerit van Strijen aan het klooster overgedragen heeft in de Eninge van Zuilichem volgens schepenakten van Zuilichem, terwijl de huwelijkse voorwaarden tussen Alyt en Gerit van kracht blijven.
430 1476-07-18.
Notaris Hubertus Back de Hoeghstraten oorkondt dat meester Jacob Muwet, secretaris en ontvanger van de exploiten van de hertog van Bourgondië in het Parlement van Mechelen, en Gielis Vrancx, beiden namens Margriete van Herlair, vrouw van heer Jan van Sint Gorix, enerzijds en meester Adriane Dullairt, licenciaat in de beide rechten, en Johan van Heesbeen, beiden namens broeder Thomaes van Driel, als procurator en 'voerganger' van het klooster van Sint-Sophie bij Den Bosch en in naam van Alijt Pieck, weduwe van heer Aert van Herlair, nu vrouw van jonker Gheerdt van Sevenbergen, anderzijds in hun geschil over door Aert, oom van Margriete, nagelaten goederen een scheidsrechterlijke uitspraak doen na het arrest van het Parlement van Mechelen van afgelopen maart, waarin niet gesproken is over den Corenweert in Poederoijen. Het klooster krijgt de helft van Den Corenweert met alle rechten van vrouwe Margriet erin; het klooster krijgt alles wat Margriet zou erven van haar oom in Zuilichem, Kerkwijk, Poederoijen en elders in Gelre, en alles wat ze van hem zou erven in Deil en Acquoy en al zijn leengoederen in Rhenoy. Het klooster betaalt hiervoor aan Margriet 1200 rijnsgulden min 15 rijnsgulden, half op Bamis en half op Kerstmis of Lichtmis aanstaande. Margriet doet, om deelachtig te worden aan alle goddelijke diensten en werken van het klooster, afstand van alle door Alijt aan het klooster geschonken goederen omwille van het zieleheil van haar overleden man en zichzelf, alsmede van haar rechten op de andere helft van Den Corenweert en alle andere rechten in Poederoijen of elders in Gelre tenzij het leengoederen zijn. Alijt zal het vierde deel hebben van het leengoed Den Nesch tussen Aalst en Poederoijen. Margriet krijgt de overige leengoederen van Aert, maar Alijt krijgt het levenslange vruchtgebruik daarvan.
493 1487-02-26.
Notaris Jacobus de Fine oorkondt dat priester Willelmus Hals en zijn broer Herbertus, Bosschenaren, een schenking onder de levenden gedaan hebben aan broeder Tymannus Croeck, prior van de kartuizers in Vught, ten behoeve van het onderhoud van 1 monnik in dat klooster, bestaande uit: 8 pond erfcijns uit een huis met toebehoren in Oss in Die Cortvaert; 5 pond erfcijns uit een huis met toebehoren daar; 8 pond uit een huis met toebehoren in de Vughterstraat in 's-Hertogenbosch tussen de twee poorten; 1 mud rogge erfpacht uit een hoeve, vroeger van Johannes van den Velde, in Liempde onder Boxtel; 5 pond erfcijns uit een huis en erf in de Ridderstraat in 's-Hertogenbosch; 6 pond erfcijns uit een huis met toebehoren daar in Oudenhuls; 3 stukjes land buiten 's-Hertogenbosch bij Die Rundmoelen, jaarlijks 6 rijnsgulden en 4 stuiver opleverend; 10 schelling groten Tournoois erfcijns uit een huis en hofstad van Lemkinus van der Rijt in Vught en uit 2 stukjes land van hem, geheten Die Schiltberch en Die Ganspoell; 10 pond erfcijns uit een kamp land geheten Thonis Hoeveken in Schijndel; 1 mud rogge erfpacht van 5 mud uit 13 stukjes land in Schijndel; 3 pond erfcijns van 5 pond uit 1 zesterzaad land in Schijndel. Gedaan in het woonhuis van Willelmus en Hubertus in de Peperstraat in 's-Hertogenbosch.
245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
Inventaris
Regesten
493
1487-02-26.
Notaris Jacobus de Fine oorkondt dat priester Willelmus Hals en zijn broer Herbertus, Bosschenaren, een schenking onder de levenden gedaan hebben aan broeder Tymannus Croeck, prior van de kartuizers in Vught, ten behoeve van het onderhoud van 1 monnik in dat klooster, bestaande uit: 8 pond erfcijns uit een huis met toebehoren in Oss in Die Cortvaert; 5 pond erfcijns uit een huis met toebehoren daar; 8 pond uit een huis met toebehoren in de Vughterstraat in 's-Hertogenbosch tussen de twee poorten; 1 mud rogge erfpacht uit een hoeve, vroeger van Johannes van den Velde, in Liempde onder Boxtel; 5 pond erfcijns uit een huis en erf in de Ridderstraat in 's-Hertogenbosch; 6 pond erfcijns uit een huis met toebehoren daar in Oudenhuls; 3 stukjes land buiten 's-Hertogenbosch bij Die Rundmoelen, jaarlijks 6 rijnsgulden en 4 stuiver opleverend; 10 schelling groten Tournoois erfcijns uit een huis en hofstad van Lemkinus van der Rijt in Vught en uit 2 stukjes land van hem, geheten Die Schiltberch en Die Ganspoell; 10 pond erfcijns uit een kamp land geheten Thonis Hoeveken in Schijndel; 1 mud rogge erfpacht van 5 mud uit 13 stukjes land in Schijndel; 3 pond erfcijns van 5 pond uit 1 zesterzaad land in Schijndel. Gedaan in het woonhuis van Willelmus en Hubertus in de Peperstraat in 's-Hertogenbosch.
Ontwikkelingsstadium:
oorspronkelijk inv.nr. 69
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 629
Kenmerken
Datering:
(1303) 1465-1641 (1653)
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS