Archieven

 245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
511 1491-07-13.
Notaris Johannes Amelrici de Buscodicis oorkondt dat heer Tymannus Croeck, prior, en broeder Cyriacus de Alcmaria, procurator van het kartuizerklooster bij Constantinopel in Vught Sint-Lambertus, enerzijds en meester Ghiselbertus Bye, deken van de Sint-Jan in Den Bosch, en de executeurs-testamentair van Ghiselbertus Haeck, raadsheer in Den Bosch, anderzijds overeengekomen zijn de testamentaire schenking van Ghiselbertus van het derde deel in 20 mud graan erfpacht, deels rogge, deels gerst, uit onderpanden in Son, het derde deel in 5 mud rogge erfpacht uit goederen in Rosmalen en het derde deel in twee derde delen van 3 kampen van 8 morgen land in Hijnen in Rosmalen, onder voorwaarde van 2 wekelijkse missen om te zetten omdat dat statutair voor de kartuizers verboden is, zoals al eerder gebeurd is bij de schenking van Hermannus Coenen aan de kartuizers, die omgezet is in een participatio. In plaats daarvan zal jaarlijks een jaargetijde gehouden worden voor Ghiselbertus, zijn zoon Arnoldus, zijn broer meester Arnoldus, schrijver van apostolische brieven en kanunnik van de Sint-Jan, en hun ouders en weldoeners rond de geboorte van Sint-Jan de Doper, en een jaargetijde voor zijn vrouw jonkvrouwe Johanna de Derenther, haar broer Willelmus en hun ouders en weldoeners in de buurt van 22 november, en worden ze deelgenoot aan alle goede werken van de kartuizers in Vught. Gedaan in de gastenkamer tegenover de kloosterkerk van de kartuizers langs het water, met als getuigen Hermannus Pieck en Theodericus Spisse, beneficiaten van de Sint-Jan.
514 1494-10-22.
Marcelius die Lu, prior, Lambert Vilt, supprior en Nicolaus Houtappel, kelwerder van het klooster van de Hemelse Poort of Bazeldonk bij 's-Hertogenbosch, draagt over aan de kartuizers te Vught een erfpacht van 2 mud en 2 zester rogge uit een kamp van 3½ bunder in Boxtel in Zavendonk en andere onderpanden, een erfpacht van 1½ mud rogge uit een half mudzaad land in Houthem onder Sint-Oedenrode, een erfcijns van 3 kapoenen en een erfpacht van 1 mud gerst in Houthem onder Sint-Oedenrode, alle te betalen door de kartuizers, in ruil waarvoor broeder Tymannus Croeck, prior, Jan van Meeuwen, vicarius, Cyriacus van Alckmar, procurator, en Petrus van Westerscouwen, koster van het kartuizerklooster overdraagt aan het klooster van de Bazeldonk een erfpacht van 2 mud rogge, een erfpacht van 1 mud rogge uit een hoeve, vroeger van Jan van den Velde, in Liempde, en een erfpacht van 1 mud rogge in Oisterwijk. De kartuizers nemen bovendien de betaling over van 2½ pond aan het kapittel van Sint-Oedenrode uit bepaalde gronden daar.
245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
Inventaris
Regesten
514 1494-10-22.
Marcelius die Lu, prior, Lambert Vilt, supprior en Nicolaus Houtappel, kelwerder van het klooster van de Hemelse Poort of Bazeldonk bij 's-Hertogenbosch, draagt over aan de kartuizers te Vught een erfpacht van 2 mud en 2 zester rogge uit een kamp van 3½ bunder in Boxtel in Zavendonk en andere onderpanden, een erfpacht van 1½ mud rogge uit een half mudzaad land in Houthem onder Sint-Oedenrode, een erfcijns van 3 kapoenen en een erfpacht van 1 mud gerst in Houthem onder Sint-Oedenrode, alle te betalen door de kartuizers, in ruil waarvoor broeder Tymannus Croeck, prior, Jan van Meeuwen, vicarius, Cyriacus van Alckmar, procurator, en Petrus van Westerscouwen, koster van het kartuizerklooster overdraagt aan het klooster van de Bazeldonk een erfpacht van 2 mud rogge, een erfpacht van 1 mud rogge uit een hoeve, vroeger van Jan van den Velde, in Liempde, en een erfpacht van 1 mud rogge in Oisterwijk. De kartuizers nemen bovendien de betaling over van 2½ pond aan het kapittel van Sint-Oedenrode uit bepaalde gronden daar.
Ontwikkelingsstadium:
oorspronkelijk inv.nr. 41
Beschrijving zegel:
met het geschonden zegel van het klooster van de Bazeldonk en fragmenten van het zegel van de kartuizers
Zie ook
541 1504-07-05.
Broeder Hubertus de Loen, prior van de kartuizers in Vught, en Alardus Balyart, deken van Boxtel, Gerardus de Eyck en meester Petrus de Busco, kanunniken van de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, zijn een ruil aangegaan voor schepenen van 's-Hertogenbosch. De kartuizers hebben overgedragen aan het kapittel 20 schelling erfcijns uit een goed in 's-Hertogenbosch in Zijle, 10 pond erfcijns uit een goed in 's-Hertogenbosch bij de Korenbrug, 11 pond erfcijns uit een goed in 's-Hertogenbosch in Dat Ridderstraetken en uit een hoeve in Tilburg in Westilborch, 5 pond erfcijns uit een goed in de Ridderstraat in 's-Hertogenbosch en uit een huis in Tilburg. Het kapittel heeft overgedragen aan de kartuizers een erfcijns van 6 pond uit een huis in Den Dungen aan Den Yevelairschen Dijck, 6 pond erfcijns uit een huis van wijlen Wellinus Roever in Den Dungen op die Poeldonck, 4 pond erfcijns uit een huis in Den Dungen, 2 pond erfcijns uit 4 lopenzaad land in Boxtel in Liempde in Kasteren in 't Broeck, 2 pond erfcijns uit het derde deel van 9 pond erfcijns uit goederen aan het Ortheneind in 's-Hertogenbosch voorbij de Vismarkt tegenover de Mandenmakers, 39 schelling erfcijns uit Everaest Hoeve in Vught, 44 schelling erfcijns van 5 pond erfcijns uit 5 bunder land in Boxtel in Liempde in De Weehage(?) en uit een wei in Lennisheuvel, 4 oude penningen erfcijns, die het kapittel moest betalen uit een wei van de kartuizers in Vught naast het klooster, 33 cijnshoenderen erfcijns uit diverse goederen. Alle onderpanden waarop deze cijnzen rusten zijn eigendom van de kartuizers. Met nog 3 cijnshoenderen erfcijns die het kapittel moest betalen uit een huis in Vught naast het kartuizerklooster.
Records 601 t/m 629
Kenmerken
Datering:
(1303) 1465-1641 (1653)
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS