skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

 334 Jan Baars en J.P.C. Kleijn, 1927 - 1972
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Ten geleide

Het uitkomen van deze inventaris vraagt om een toelichting. De verwerving en bewerking van de archieven van Zwart Front en Nationaal Front leidde tot contact met de geboren en getogen Amsterdammer Jan Baars, in die tijd woonachtig te Blaricum. Deze contacten hadden tot gevolg, dat de heer Baars aanbood zijn collectie archivalia, zijn bibliotheek en de verzameling voorwerpen, die op zijn politieke verleden betrekking hebben, aan het Rijksarchief in Noord-Brabant af te staan.

Ik heb deze schenking dankbaar aanvaard omdat dit archiefmateriaal het inzicht verbetert in een zeer belangrijke periode van onze geschiedenis. Dubbel waardevol is deze schenking door de schaarsheid aan documentatie uit de kringen van het verzet. Tijdens de bezetting was het immers levensgevaarlijk afspraken en handelingen schriftelijk vast te leggen. De inleiding op deze inventaris gaat in op de politieke loopbaan van de heer Baars, die via het fascisme, mede uit een grondige afkeer voor het anti-semitisme, in het verzet terecht kwam.

Dr. L.P.L. Pirenne, Rijksarchivaris in Noord Brabant, 1979
Historisch overzicht
Het archief
334 Jan Baars en J.P.C. Kleijn, 1927 - 1972
Inleiding
Het archief
Verantwoording

De archivalia en niet-archivalia van de collectie Baars-Kleijn werden vanaf 1972 in kleine partijen overgebracht naar het Rijksarchief in Noord-Brabant. Een en ander kreeg gestalte in het kader van de acquisitie van materiaal rondom de archieven van Zwart Front en Nationaal Front. * 
De overdracht van de stukken liep niet via een proces-verbaal. Er is eerst een vrijblijvend contract gesloten voor notaris Van der Laan te Laren (NH) omtrent de bestemming van bepaalde gedeelten van het archief Baars. * 
Een nadere regeling werd getroffen in 1976 voor notaris H.M. Rits te 's-Hertogenbosch en in 1977 werd een proces-verbaal opgesteld waarvan één exemplaar in depot werd gegeven aan notaris Rits. *  In dat proces-verbaal zijn een aantal zaken geregeld op wens van de heer en mevrouw Baars-Kleijn, schenkers van de collectie. Deze zaken houden ten nauwste verband met de testamenten van de heer en mevrouw Baars. In het verbaal worden de schenkingen nog eens op een rijtje gezet. Bij deze schenkingen zijn een groot aantal niet-archivalia opgenomen. Een van de voorwaarden is dat deze stukken bij het archief in één kastenset bewaard worden en dat alles in één inventaris zou worden beschreven. De collectie Baars-Kleijn valt te onderscheiden in de volgende onderdelen:
1. het archief Jan Baars;
2. de papieren verzameling Baars-Kleijn;
3. de boekerij en documentatie;
4. de voorwerpen van de Stichting 1940-1945;
5. de curiosa.
De onder 1) en 2) begrepen stukken vormen de inventaris, de rest is als bijlagen opgenomen. Bovendien is zoveel mogelijk geprobeerd het archief Jan Baars en de collectie Baars- Kleijn per hoofdstuk gescheiden te houden. Het archief bevat een aantal stukken die slechts met goedkeuring van de Rijksarchivaris in Noord-Brabant ter inzage zijn. Bedoeld zijn de inventarisnummers 235 tot en met 334, 380, en 386 tot en met 416. Deze nummers zijn met een asterix gekenmerkt in de inventaris.
De publikatie van deze inventaris werd mogelijk gemaakt door het echtpaar Baars- Kleijn. Zij willen daarmee bereiken dat er een goed wetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden in hun materiaal. Tevens beogen zij dat de vragen omtrent de persoon van Jan Baars aan de hand van deze inventaris en het archief kunnen worden opgelost.

J. Vriens, 1979
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: register van persoonsnamen
Erfgoedstuk
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2099 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS