skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

 334 Jan Baars en J.P.C. Kleijn, 1927 - 1972
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Ten geleide

Het uitkomen van deze inventaris vraagt om een toelichting. De verwerving en bewerking van de archieven van Zwart Front en Nationaal Front leidde tot contact met de geboren en getogen Amsterdammer Jan Baars, in die tijd woonachtig te Blaricum. Deze contacten hadden tot gevolg, dat de heer Baars aanbood zijn collectie archivalia, zijn bibliotheek en de verzameling voorwerpen, die op zijn politieke verleden betrekking hebben, aan het Rijksarchief in Noord-Brabant af te staan.

Ik heb deze schenking dankbaar aanvaard omdat dit archiefmateriaal het inzicht verbetert in een zeer belangrijke periode van onze geschiedenis. Dubbel waardevol is deze schenking door de schaarsheid aan documentatie uit de kringen van het verzet. Tijdens de bezetting was het immers levensgevaarlijk afspraken en handelingen schriftelijk vast te leggen. De inleiding op deze inventaris gaat in op de politieke loopbaan van de heer Baars, die via het fascisme, mede uit een grondige afkeer voor het anti-semitisme, in het verzet terecht kwam.

Dr. L.P.L. Pirenne, Rijksarchivaris in Noord Brabant, 1979
Historisch overzicht
Inleiding
Jan Baars en het fascisme
Jan Baars vóór en gedurende de oorlogsdagen
Jan Baars ná de oorlogsdagen
334 Jan Baars en J.P.C. Kleijn, 1927 - 1972
Inleiding
Historisch overzicht
Jan Baars ná de oorlogsdagen
Onmiddellijk bij de bevrijding van geheel Nederland op 5 mei 1945 kreeg Jan Baars - Jan Haye een post bij de Politieke Opsporingsdienst, afdeling Hilversum. * 
De rol die Baars in de oorlogsdagen had gehad kwam toen beter aan het licht. Dat merkten beruchte lieden als Albert Nijland en Fr. de Koning. *  Bij de opsporing en verhoren van diverse oorlogsmisdadigers, kollaborateurs e.a. had Baars een aktieve rol. Mede dank zij zijn hulp konden vele zaken tot op de bodem worden uitgezocht. * 

Toch beviel Baars het opsporingsbeleid maar matig. Hij vond dat teveel "de kleintjes" werden gepakt en dat de ekonomische kollaborateurs buiten schot bleven. Reeds op 10 mei 1946 nam hij ontslag als opsporingsambtenaar. Hij bleef echter wel bereid gegevens beschikbaar te stellen voor de autoriteiten. *  Gezien zijn oorlogservaringen en zijn inspannend werk voor overheidsdiensten daalde zijn validiteit zeer snel en stond hij in het begin van de zestiger jaren op non-aktief. Hij ontving een verzetspensioen als Buitengewoon Pensioengerechtigde. *  In 1975 hertrouwde Jan Baars met Jeanne Petronella Kleijn en na enige jaren vestigde het paar zich in Andijk.
Erfgoedstuk
De Haagse Illegaliteit en Haagse Marechaussee gedurende de oorlogsjaren
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: register van persoonsnamen
Erfgoedstuk
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2099 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS