Archieven

 372 Familie Raupp, 1727 - 1973
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
De familie Raupp is een bekend Brabants geslacht, dat vele medici heeft voortgebracht, die in onze provincie werkzaam zijn geweest. Als Nederlandse stamvader wordt beschouwd F.G.J Raupp, een Hongaarse legerarts, die diende in het Oostenrijkse leger tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog en zich omstreeks 1750 te Bergeyk vestigde. Over de doktersfamilie Raupp is gepubliceerd in P.N. Panken en A.F.O van Sasse van Ysselt Beschrijving van Bergeyk, pag. 377-383. De gegevens zijn grotendeels ontleend aan het familiearchief. Voorts is in de dagbladpers verscheidene malen aandacht besteed aan de familiegeschiedenis. De kranteknipsels hiervan bevinden zich in het archief onder inventarisnummer 2.
Een genealogie van de familie is, behoudens de aantekeningen in het boek van Panken en Van Sasse van Ysselt, tot op heden niet gepubliceerd. In het kader van de inventarisatie is op basis van de gegevens in het familiearchief een genealogie samengesteld, die echter niet pretendeert volledig te zijn en slechts is bedoeld als hulpmiddel voor het gebruik van de inventaris. Van de personen van wie de naam in de voorliggende genealogie cursief is aangegeven, bevinden zich bescheiden in het archief.
Door G.M.J. Raupp, rustend arts te Eindhoven, is het familiearchief in 1989 geschonken aan het Rijksarchief in Noord-Brabant. Aan de raadpleging van de archivalia zijn geen openbaarheidsbeperkende bepalingen gesteld. Het archief is in 1989 geïnventariseerd door M. van Boven.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1995
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: genealogie Raupp
Inventaris
Familie Raupp, 1824 - 1973
Johann F.J. Raupp, 1678
Josephus W. Raupp, 1773
Maria M. Raupp, 1781
Antonius S. Raupp, 1781
Maria Th. Raupp, 1787
Johanna E. Raupp, 1816 - 1863
Arnoldus H. Raupp, 1807 - 1811
Maria J. Raupp, 1841 - 1841
Josephus L. Raupp, 1820
Maria C.J. Raupp, 1836 - 1889
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS