skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 5065 St. Vincentiusvereniging, Conferentie H. Hartparochie te Vught, 1928-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
5065 St. Vincentiusvereniging, Conferentie H. Hartparochie te Vught, 1928-1993
Inleiding
Historisch overzicht
De St. Vincentiusvereniging conferentie parochie H.Hart van Jezus te Vught werd opgericht op 3 oktober 1928. De inlijving bij de algemene raad te Parijs vond plaats op 13 mei 1929, op 20 juni 1929 kwam de secretaris van de hoofdraad te 's Gravenhage de conferentie installeren.
Blijkens artikel 3 van de statuten, waarop bij besluit van 28 maart 1933 koninklijke goedkeuring werd verkregen, was het doel van de vereniging het lenigen van geestelijke en lichamelijke nood in arme huisgezinnen, het zorgen voor een rooms-katholieke opvoeding van arme of verlaten kinderen en het beoefenen van andere liefdewerken.
Naast het algemeen Vincentiuswerk heeft de conferentie enkele nevenaktiviteiten ontplooid, waarvoor aparte stichtingen in het leven werden geroepen.
Zo kwamen in de periode 1949/50 tot stand de stichting R.K. Openbare bibliotheek "het Goede Boek" en de stichting "Poppenland". De eerste had tot doel om naast de opheffing van de materiële armoede na de tweede wereldoorlog, ook de geestelijke verrijking op te voeren door het brengen van verantwoorde lektuur binnen de parochiegemeenschap.
De tweede beoogde het vormen van een fonds om on- of minvermogenden in staat te stellen een vakopleiding te volgen, waardoor zij later minder zouden hoeven terug te vallen op ondersteuning. Ook stelde de stichting zich ten doel het R.K. Jeugdwerk te ondersteunen, hulp te geven aan sport- en ontwikkelingsclubs en het liefdewerk "Stille Armen" financiëel te helpen.
Zij trachtte haar doel te bereiken door het verzamelen van poppen, het houden van tentoonstellingen en het verhuren van poppen aan derden.
De bibliotheek werd geopend op 6 mei 1950.
Vanaf 16 september 1951 werd een dependance gevestigd in de parochie St.Paulus en St.Antonius te Vught. Midden 1956 werd deze overgedragen aan de Vincentiusconferentie in die parochie.
Op 11 oktober 1954 werd de stichting ontbonden. De bibliotheek bleef bestaan, nu onder beheer van een commissie, waarvan de president van de conferentie voorzitter was.
Tot omstreeks 1967 heeft de bibliotheek goed gefunctioneerd. Mede door de vestiging in Vught van een gesubsidieerde leeszaal en bibliotheek, liep de uitleen terug en moest in 1971 tot liquidatie worden overgegaan.
De Stichting Poppenland heeft niet helemaal bereikt, wat de oprichters hadden beoogd. De eerste jaren vonden nogal wat aktiviteiten plaats, later beperkte zich dat tot verhuur van enkele groepen poppen. Per 1 januari 1967 is de stichting geliquideerd. De poppen werden opgeslagen in een kelder van de St. Willibrordusschool in Vught. Vanwege de vochtigheid in die kelder is het poppenbezit verloten gevaan.
De bewaring van het archief van bovengenoemde instellingen vond plaats in het gebouw Schoonveld aan de Van de Pollstraat te Vught, het voormalig parochiehuis, waar ook de vergaderingen van de conferentie werden gehouden. Tevens was de bibliotheek er gevestigd. Enige tijd na de overname van het gebouw in 1972 door het gemeentebestuur van Vught van het kerkbestuur parochie H. Hart, werden de zich aldaar bevindende bescheiden overgebracht naar het gemeente-archief van Vught. Het archief is niet geheel volledig. Zo ontbreken bijvoorbeeld de kasboeken over de jaren 1928-1950.
Het meer recente deel, dat zich ten huize van de laatste secretaris de heer A.H. Klaassen bevond, werd door hem in 1987 aan de archiefbeheerder overgedragen, tezamen het het archief van de Bijzondere Raad.
Vóór de totstandkoming van de Bijzondere Raad werkten de drie conferenties van de parochies St. Petrus, H. Hart en O.L. Vrouw gescheiden van elkaar.
Om te komen tot meer eenheid in het Vincentiuswerk in Vught werden de bestaande verenigingen ontbonden en opnieuw verenigd in één vereniging van de H. Vincentius a Paulo, onder leiding van een bijzondere raad. De oprichting daarvan vond plaats op 29 december 1937, rechtspersoonlijkheid werd verkregen door goedkeuring van de statuten op 23 oktober 1939.
De president en de vice-president van de conferenties werden voortaan benoemd door de president van de bijzondere raad, die raad gehoord. Voor het overige behielden de conferenties hun zelfstandigheid binnen de parochie, waarin zij werkzaam waren. Door de bijzondere raad werden opgericht de liefdewerken, die zich over de hele gemeente uitstrekten, zoals "de Stille Armen" en "de Spijskokerij" (een warme maaltijdvoorziening).
Het niet omvangrijke archief lijkt niet geheel compleet te zijn. Op dit moment was niet te achterhalen, waar dat zich zou kunnen bevinden.

Vught, 4 december 1997
V. Delleman de Kort.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1928-1993
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS