Archieven

 7579 N.V. Ossche Burgerwoningen, maatschappij tot exploitatie van burgerwoonhuizen te Oss, 1917-1958
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Algemeen
Situatie Oss
Woningbouwverenigingen in Oss
N.V. Ossche Burgerwoningen, Maatschappij tot exploitatie van woonhuizen te Oss, opgericht 14 mrt 1917
7579 N.V. Ossche Burgerwoningen, maatschappij tot exploitatie van burgerwoonhuizen te Oss, 1917-1958
Inleiding
N.V. Ossche Burgerwoningen, Maatschappij tot exploitatie van woonhuizen te Oss, opgericht 14 mrt 1917
De oprichting van de NV Ossche Burgerwoningen vond plaats op 14 maart 1917 bij notariële akte door notaris Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet te Berghem. De oprichters en aandeelhouders van de NV waren een aantal kooplieden, fabrikanten en inwoners van Oss. Tot die datum werden de voorbereidende werkzaamheden geregeld door het bestuur der Vereniging Oss Belang (uit welke vereniging de nv werd geboren) en een daarvoor benoemde commissie. (bron: eerste regels notulenboek inv.nr. 2)
Zie voor stukken van Vereniging Oss Belang archiefblok 7505 Collectie Oss.

Na die datum werd de leiding van de NV opgedragen aan een Raad van Commissarissen en een directeur. Het aandelen- en beginkapitaal was 50.000 gulden en verdeeld over 25 aandeelhouders. De vier grootste daarvan waren de Osse firma's nv Ant. Jurgens' Margarinefabrieken, Gebr. van den Bergh, nv H. Hartog' fabrieken en nv Zwanenberg' slachterijen.
Verder ook vele particulieren. De eerste directeur was de heer Büngener en tot president commissaris werd gekozen H.F. van den Elzen, burgemeester van Oss (1910-1932). een bankrekening werd geopend en men ging gronden aankopen. Secretaris was de heer J.C. Willemsen, wiens naam veelvuldig voorkomt in dit archief.
Men vergaderde vaak in hotel Wilhelmina aan de Spoorlaan, maar ook in hotel De Korenbeurs aan De Heuvel, beide te Oss.

Voorzitters:

1) 1917- Büngener
2) -1929 E. van Driel

3) nov 1929-1936 Louis Carpaij
4) 1936-1951 Johannes Cornelis Willemsen +
5) 1951 F.H. van der Marck

thumbnail
Het Villapark

Het Villapark in Oss, een in opzet kleine wijk werd ontworpen door Charles Estourgie (1884-1950). In 1912 kreeg hij in Oss zijn eerste opdracht voor een kantoorgebouw van de margarinefabriek van Jurgens. Een aantal jaren later vroeg de N.V. Osse Burgerwoningen hem een stel “burgerwoningen” te ontwerpen. Men had behoefte aan woningen speciaal voor het middenkader van de groeiende industrie. De aangevraagde bouwvergunning was voor 16 burgerwoningen, 1 ambtenarenwoning én een watertoren. Deze huizen waren de eerste in Oss met een aansluiting op een waterleiding, vandaar die "eigen" watertoren. De rest van de stad moest het nog (lang) met pompwater doen.
In de plannen van Estourgie zou het Osse station verplaatst worden en aan de overzijde van het Villapark komen te liggen. Het halfronde binnengebied van de huidige Booglaan was bedoeld als stationsplein. Dat bleef de eerste jaren dan ook onbebouwd.
Estourgie had duidelijk een versie van een Engels tuindorp in gedachten. De woningen waren oorspronkelijk allemaal huurwoningen, waarin afdelingshoofden van bedrijven, maar ook ambtenaren, vertegenwoordigers en andere “middenstanders” woonden.
In de jaren ‘30 werd het Villapark omgedoopt tot Dr. Hermanslaan.
In 1936 kocht de gemeente Oss de watertoren met het ondergrondse buizennet van de nv Ossche Burgerwoningen tegen een bedrag van f 5320,-.
Bij de ingebruikname van het Osse waterleidingnet verloor de kleine watertoren van het Villapark zijn functie en is daarom afgebroken.

De NV Ossche Burgerwoningen heeft veel gecorrespondeerd met nv Hartog's fabrieken te Oss en later te Rotterdam. In 1933 was de woningvoorraad:
In het villapark 4 blokken van 4 woningen en 2 blokken van 2 woningen, totaal 20 woningen van ongeveer dezelfde indeling.
Dit villapark is gelegen vlak achter het station Oss.

Dan was er nog een huis in de Goudmijnstraat en 1 huis aan de Stationsweg. Totaal 22 woningen.
Het woningenbestand was in de periode 1938-1941 het volgende:
1) Dr. v.d. Steenlaan 1-3-5
2) Dr. Hermanslaan 2-3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32
3) Spoorlaan 74
4) Goudmijnstraat 35
Nog steeds 22 woningen.
In de vijftiger jaren is de NV begonnen huizen te verkopen. Bij de correspondentie is een opgave gedateerd 1 feb 1952 van het bezit van de NV als dan nog 5 woningen worden verhuurd, aan de dr. Hermanslaan en 2 woningen aan de dr. Van de Steenlaan en bovendien een aantal terreinen.
De naamloze vennootschap Ossche Burgerwoningen, maatschappij tot exploitatie van woonhuizen gevestigd te Oss is ingevolge besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders in 1958 ontbonden. Het plan van uitkering, tevens voor rekening en verantwoording van de vereffenaar, is gedeponeerd ten kantore van het handelsregister te 's-Hertogenbosch en ten kantore van de vennootschap p/a nv H. Hartog's Fabrieken te Oss.
Het Archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS