skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 76 Interneringskamp, later gevangenis Nieuw-Vosseveld in Vught, 1945-1957
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Aanwijzingen voor de gebruiker
76 Interneringskamp, later gevangenis Nieuw-Vosseveld in Vught, 1945-1957
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door
(volledig): Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 76 Interneringskamp, later gevangenis Nieuw-Vosseveld in Vught, 1945 - 1951, inv.nr. ...
(verkort): BHIC, 76 Nieuw-Vosseveld Vught, inv.nr. ...
Het archief draagt een uiterst fragmentarisch karakter en heeft betrekking op door de bijzondere gerechtelijke instanties veroordeelde politieke delinquenten die hun delicten begingen tijdens de Duitse bezetting in de jaren 1940-1945. De stukken werden aangetroffen in het archief van de strafgevangenis, tevens rijkswerkinrichting "Marum" te Marum in Groningen. De stukken die betrekking hadden op op de strafinrichting te Vught werden afgescheiden van de archivalia van "Marum" en in 1988 door de Rijksarchivaris in Groningen overgedragen aan de Rijksarchivaris in Noord Brabant.
Het archief van de strafinrichting te Vught zoals dat ter plaatse werd en wordt gevormd en dat betrekking heeft op afdelingen voor niet politieke-delinquenten, bevindt zich nog niet op het Brabants Historisch Informatie Centrum.
De archieven zijn slechts raadpleegbaar met inachtneming van de volgende beperking.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van de archiefbescheiden, voorzover jonger dan 75 jaar, beperkt in dier voege dat zij slechts mogen worden geraadpleegd door de verzoeker / ster die schriftelijk heeft verklaard:
a. dat uit de bescheiden verkregen gegevens slechts voor het door de verzoeker / ster aangegeven doel zullen worden aangewend;
b. dat hij / zij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;
c. dat hij / zij niet tot publicatie van gegevens uit archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de beheerder / ster van het Brabants Historisch Informatie Centrum;
d. dat hij / zij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem / haar ter kennis komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen;
e. dat hij / zij de Staat der Nederlanden vrijwaart voor aanspraken van derden ter zaken van alle schade die zij lijden tengevolge van de raadpleging van de verzoeker.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2033 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS