skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 7643 Familie Sopers te 's-Hertogenbosch, 1606-1983
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
De familie Sopers
7643 Familie Sopers te 's-Hertogenbosch, 1606-1983
Inleiding
De familie Sopers
Het oude hertogdom Brabant was verdeeld in 4 kwartieren, t.w. het kwartier van Brussel, het kwartier van Leuven, het kwartier van Antwerpen en het kwartier van de Meierij van 's-Hertogenbosch. De Meierij van 's-Hertogenbosch beslaat een groot gebied in de provincie Noord-Brabant, en deze Meierij was ook weer verdeeld in 4 kwartieren of meierijen, t.w.: Peelland, hoofdstad Helmond; Kempenland, hoofdstad Eindhoven; Oisterwijk, hoofdstad Oisterwijk en Maasland, hoofdstad Oss. * 
De Meierij bestaat bijna geheel uit zandgronden, die tamelijk opleveren als ze goed bemest worden. De landstreek werd in c. 1840 bewoond door ongeveer 25.000 huisgezinnen bestaande uit 123.000 personen, waarvan ruim 23.000 in de gemeente 's-Hertogenbosch. *  (zie afbeelding)
Een kaart van Noord-Brabant uit 1868 (zie afbeelding) vermeld dat de gehele provincie destijds door 400.000 inwoners werd bewoond. 2) De stad 's-Hertogenbosch was vanouds het belangrijkste centrum van de Meierij. Eén van de drie families, die in 1911 ruim drie eeuwen in de stad woonde, was de familie Sopers. * 
Vroege vermeldingen van de familie Sopers zijn die in de meesters-boeken van het Bossche vleeshouwersgilde. *  Men heeft hier aangetroffen Matteus Dirk Peter Otten, die werd ingeschreven "alias Sopers". Ook diens vader, Dirk Peter Otten, draagt die bijnaam. *  Niet bekend is wat de reden was voor deze bijnaam die later als familienaam bleef voortbestaan. Genealogische onderzoekers zullen hierop bedacht moeten zijn.
Voorkomende beroepen in de familie werden van vader op zoon doorgegeven. Het meestervleeshouwerschap werd ruim honderd jaren achtereen uitgeoefend, evenals het regentschap van het R.K. Arm- en weeshuis te 's-Hertogenbosch (1794-1937) en het gemeente-ontvanger schap van de stad (1817-1918).
Leden van de familie Sopers speelden ook een belangrijke rol in de gemeentepolitiek. In 1795 werd Theodorus met 338 stemmen gekozen door de burgerij tot lid van de municipaliteit en hij bleef lid van het gemeentebestuur tot 1841. *  Diens zoon en kleinzoon maakten ambtshalve deel uit van het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch. Het ambt van gemeente-ontvanger vereiste een borgtocht en kon aldus niet door onbemiddelde lieden worden uitgeoefend. De historische onderzoeker vindt in de familiepapieren heel wat aanwijzingen dat het familiekapitaal van deze stamhouders een vermogen tot wel een half miljoen guldens betrof. * 
Naast de positie als stedelijk regent, die in de 19 eeuw wellicht geen volledige dagtaak inhield, ontstond een secundaire bron van gezag en inkomen door onroerende goederen uit eigen bezit te verpachten (verhuren). De financiële administratie werd hiervan bijgehouden, zodat inzicht werd verworven in de opbrengsten en kosten van de eigendommen.
Het huwelijk dat gesloten werd tussen Josephus Th.(2.) en A.M.J. Smits (3.) legde een band met de familie Smits te Veghel, die eveneens grootgrondbezitster was. * 
In het begin van deze eeuw is de familie Smits te Veghel in mannelijke lijn uitgestorven, zodat een groot gedeelte der bezittingen vererfde naar de familie Sopers.
In de loop van de 20 eeuw zijn de stamhouder Petrus (1.) en verdere nakomelingen van de familie Sopers echter nagenoeg allen uit 's-Hertogenbosch vertrokken.
Theodorus (8.), Louise Coovels (6.4.8), een bloedverwant uit Helmond en A.M.J. Smits (3.) hebben zich nogal bezig gehouden met genealogisch onderzoek naar de familie Sopers en aanverwante families. De resultaten hiervan vindt men oa. in inventarisnummer (inv.nr.) 135. Anna M.J. Smits (3.) heeft bovendien een familieregister samengesteld aan de hand van het familie-archief in 1917. Het originele handschrift berust bij de familie Sopers, maar een kopie alsmede een in 1963 uitgetypt exemplaar vindt men terug bij de documentatie resp. onder de nrs. 28 en 44.
Het archief van de familie Sopers
Verantwoording van de inventarisatie
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS