skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 7643 Familie Sopers te 's-Hertogenbosch, 1606-1983
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
De familie Sopers
Het archief van de familie Sopers
Verantwoording van de inventarisatie
7643 Familie Sopers te 's-Hertogenbosch, 1606-1983
Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie
In het kader van de opleiding tot het verkrijgen van de hoedanigheid van middelbaar archiefambtenaar bij de archiefbewaarplaatsen, gevolgd aan de Rijks archiefschool te 's-Gravenhage werd het familie-archief geïnventariseerd.
Na ordening en beschrijving van de archiefbescheiden werd de archiefinventaris ingedeeld naar aanleiding van de systematiek van de kwartier staat, die werd samengesteld. Het gevolg hiervan is een natuurlijke volgorde van de persoonsarchieven in familieverband. De nummers op de kwartierstaat aan de personen gegeven vormen de basis van de toegepaste persoonsnummers in de inventaris. Deze nummers zijn decimaal verder uitgewerkt indien nog bescheiden zijn aangetroffen van nazaten, zoals ook verantwoord in de genealogische bijdragen per gezin (zie bijlage 2). Mentor W.H. Cornelissen, streekarchivaris van Langs Aa en Dommel, wordt voor deze aanwijzing hierbij bedankt. Het is duidelijk dat m.n. voor familiepapieren, waarin geen te respecteren oude orde wordt aangetroffen, deze ordening kan worden aanbevolen. De kwartierstaat als archiefschema geeft de historische groei van het archief weer, die nauw samenhangt met geboorte, huwelijk en overlijden van de familieleden. De eigen structuur van het familie-archief wordt hiermee zichtbaar aangetoond.
Bij de ordening is getracht de archiefstukken zoveel mogelijk terug te brengen tot de personen, van wie deze afkomstig of aan wie deze gericht zijn. De stukken kregen een plaats binnen de persoonsarchieven volgens enkele vaste rubrieken, welke in overleg met de docent als volgt zijn samengesteld, t.w.:
A. Stukken van algemene aard
1. Ingekomen brieven
2. Verzonden brieven
B. Privéleven
1. Privéleven in engere zin
2. Opleiding en vorming
3. Huishoudelijke financiën
a. Beheer van goederen en rechten
b. Beheer van andermans goederen/andermans nalatenschappen
C. Openbaar leven
1. Wetenschappelijke activiteiten
2. Activiteiten i.v.m. verenigingen, buitenmaatschappelijke carrière
3. Maatschappelijke carrière
a. Functie 1
b. Functie 2
c. etc.
4. Uitoefening eigen bedrijf
D. Nalatenschap (eigen nalatenschap)
Indien er een gering aantal stukken van een persoon aanwezig is, werd de toegepaste onderverdeling niet nodig geacht. Een literatuurlijst werd samengesteld, waarbij in de vermelde boeken en artikelen gegevens zijn aangetroffen over de familie Sopers of het goed Jekschot. * 
De omvang van het archief bedraagt na de inventarisatie, inclusief de corporele zaken (met daarop diverse notities), ruim 5 1/2 m'.
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS