Archieven

 7652 Gemeentebestuur Uden, 1813 - 1937
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Beknopte historie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Inventaris van het archief van de Agent Arbeidsbemiddeling
Inleiding
7652 Gemeentebestuur Uden, 1813 - 1937
Inventaris
Inventaris van het archief van de Agent Arbeidsbemiddeling
Inleiding
Hoewel niet rechtstreeks bij de Eerste Wereldoorlog betrokken, had deze wereldbrand voor vele Nederlanders in materieel opzicht nadelige gevolgen. Duizenden arbeiders, die in het naburige Duitsland loonarbeid hadden verricht, waren naar ons land teruggekeerd en konden geen nieuw emplooi vinden. Ook de emigratiestroom, zeven tot tienduizend mensen verlieten jaarlijks hun geboortestreek om in verre landen een nieuwe toekomst op te bouwen, viel nagenoeg stil. Geen wonder, dat de werkloosheid onder de -met name lagere- beroepsbevolking snel toenam. Een van de maatregelen, welke de overheid trof om die werkloosheid te bestrijden, was het instellen van organen, die zich bezig zouden gaan houden met het op elkaar afstemmen van vraag naar aanbod van arbeid. In 1917 werd de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling ingesteld. Verder werden over het gehele land districtsarbeidsbeurzen opgericht. Deze beurzen hadden een drieledige taak:
a. het verrichten van onderzoek naar werkgelegenheid
b. door arbeidsbemiddeling doen plaatsen van werklozen bij overheidsdiensten en particuliere ondernemers en
c. controle op de zogenoemde trekkende leden van werklozenkassen.
De gemeente Reek ressorteerde onder de Districtsarbeidsbeurs te Den Bosch, gevestigd in het centraal gebouw van Gemeentewerken, gelegen aan het adres Achter 't Wild Varken nummer 7. De directeur van deze beurs C.J.M. Foppele had tevens de leiding over de gemeentelijke arbeids- en woonbeurs van de stad 's-Hertogenbosch.
Om de plaatselijke arbeidsbemiddeling in de omliggende gemeenten zo effectief mogelijk te doen zijn, was in elke plaats een Correspondentschap gesticht. Als plaatselijk agent van den Arbeidsbemiddeling fungeerde H. Hoefs. Hij diende wekelijks een overzicht te geven van het getal ingeschreven werkzoekenden. Eenmaal per maand berichtte hij het hoofdkantoor over de resultaten van zijn bemiddelingswerk. Verder gaf de correspondent informatie over de gemeentelijke werkverschaffing en droeg hij de nodige gegevens aan voor het jaarverslag van de beurs.
Tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog waren er officieel geen werklozen. Niettemin bestonden er gewestelijke arbeidsbureaus, in de plaats gekomen van de districtsarbeidsbureaus. Het G.A.B. te 's-Hertogenbosch berichtte op 23 april 1941 dat de bestaande organen van de organen van de openbare arbeidsmiddeling met ingang van 1 mei 1941 hun werkzaamheden zouden beëindigen.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS