Archieven

 8000A Collectie kaarten, tekeningen en kadastrale tekeningen van Nistelrode, Vorstenbosch, Donsel, Loosbroek, 1832-1996
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inventaris
Enkele aanwijzingen bij raadpleging.
Kadastrale kaarten Nistelrode periode 1832 - 1996.
- Behoren bij de kadastrale leggers die eerder aan het archief werden overgedragen.
- De tekeningen geven ondermeer informatie over de ligging van de grondeigendommen en bebouwing.
- Geven een beeld van de ruimtelijke ontwikkeling en invulling van het grondgebied van de gemeente. De gestage groei in de bebouwing na 1970.
- De kaarten zijn een informatiebron bij historisch-, topografisch en archeologisch onderzoek.
Noot:
De kadastralekaarten zijn chronologisch per sectie geordend. Let op, de voorlopige nummering van de kaarten verspringt.
Kadastrale kaarten van 1832 - 1918: Nistelrode, Vorstenbosch, Donsel, Loosbroek.
8000A Collectie kaarten, tekeningen en kadastrale tekeningen van Nistelrode, Vorstenbosch, Donsel, Loosbroek, 1832-1996
Inventaris
Kadastrale kaarten van 1832 - 1918: Nistelrode, Vorstenbosch, Donsel, Loosbroek.
NB:
De hierna volgende inventaris nummers zijn hoger genummerd. De inventarisatie van kaarten na 1900 was al gereed. Toen de hierna beschreven oudere kaarten voor 1900 terug kwamen van een conserverings behandeling in de Tiendschuur te Tilburg.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS