skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 1126 Cosmo Science Center, 1982 - 1989
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Mede onder invloed van de grote publieke belangstelling voor de ruimtevaart in de jaren zeventig, werd op 12 mei 1982 de Stichting Cosmocenter opgericht. Doel van de stichting was om te komen tot een educatief-recreatief project op het gebied van de kennis van de ruimte en de betekenis van de aarde daarin. Het project is gericht op popularisering van de sterrekunde en de ruimtevaart.
Drijvende krachten achter dit initiatief waren ondermeer mr. Pieter van Vollenhoven, ruimtedeskundige drs. Chriet Titulaer en diverse mensen uit het bedrijfsleven.
In het stichtingsbestuur was Noord-Brabant sterk vertegenwoordigd en werd er gekozen voor een locatie in Brabant, nl. de Beekse Bergen te Hilvarenbeek.
Er werden diverse haalbaarheidsonderzoeken ingesteld waarbij ondermeer aan de orde kwamen de te verwachten bezoekersaantallen, de sponsormogelijkheden en de thema's die behandeld zouden worden.
Ook in andere delen van het land werden initiatieven ontwikkeld om tot een wetenschapspark te komen. Daarom nam de toenmalige Commissaris der Koningin in Brabant, mr. A.A.M. van Agt, het initiatief om de plannen te introduceren bij enkele grote bedrijven, zoals Philips en de PTT. In een wat later stadium werd gekozen voor een nauwe samenwerking met de Efteling te Kaatsheuvel. Een groot voordeel was dat men kon steun kon krijgen van het managment van een goed draaiend en internationaal bekend recreatiepark en kon profiteren van de reeds bestaande infrastructuur.
Philips, de PTT, de Efteling, de gemeente Loon op Zand en de provincie Noord-Brabant lieten een haalbaarheidsstudie verrichten naar de vestiging van een wetenschapspark nabij de Efteling. Een in het leven geroepen begeleidingscommissie en de daarbij behorende projectorganisatie werkten met behulp van internationale deskundigen een inhoudelijk concept uit. Er zou een recreatief-educatief park komen, bestemd voor een breed publiek. Gerekend werd op een bezoekersaantal van circa 1,5 miljoen mensen per jaar. De begeleidingscommissie benaderde het Nederlandse bedrijfsleven via een sponsoractie. Er was een investering nodig van 125 miljoen gulden, waarvan tenminste de helft uit sponsoracties en subsidies moest voortkomen. Regeringssubsidie was niet mogelijk. Eind 1988 bleek dat de Efteling andere prioriteiten had dan deelname in het Cosmocenter. De grootschalige opzet en de hoogte van het invensteringsbedrag riep ook de nodige vraagtekens op bij de hiervoor genoemde samenwerkende partijen. Een studie naar een meer kleinschalige opzet in samenwerking met een andere partner leverde evenmin resultaat op. Begin 1989 besloot de begeleidingscommissie haar werkzaamheden te beeindigen en werd het gehele project stopgezet.
Aanvullende informatie over het Cosmocenter is te vinden in het archief van de provincie Noord-Brabant over de jaren 1982-1989.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1982-1989
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS