skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 1706 Vereniging Milieuwerkgroep Oss en omgeving / Stichting Milieusteunpunt te Oss, ca. 1982-ca. 2007
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Milieugroep Oss e.o.

Opgericht dd 11 nov 1981 te Oss.
Bij notarisakte dd 12 jul 1882 te Oss zijn de statuten vastgelegd. Doel: het bevorderen van natuurbehoud en milieuhygiëne en de leefbaarheid in het stadsgewest van Oss.
Opgeheven per 10 feb 1993 en taken overgenomen door Stichting Lokaal Milieusteunpunt Oss.
Deze stichting is opgericht bij notarisakte van 27 mei 1992 te Oss. Doel:
De aantasting en de bedreiging van natuur en milieu signaleren en de oorzaken hiervan analyseren; en oplossingen formuleren en beleidsalternatieven ontwikkelen, waarmee deze bedreiging verminderd danwel ongedaan gemaakt kan worden. Etc.
Coördinator van de stichting was de heer Henry Dekker te Oss, eerder secretaris van de Milieugroep Oss e.o.
De officiële opening vond plaats op 16 okt 1992, het kantoor was gehuisvest in het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss.
Over Milieusteunpunt Oss

Aanvankelijk noemden wij ons Milieugroep Oss en omstreken. Vanaf 1995 opereren we als stichting Milieusteunpunt Oss. Hoewel we niet de naam Milieudefensie dragen, zijn we wel altijd aangesloten geweest bij Milieudefensie. Ook werken we samen met andere organisaties, zoals de Brabantse Milieu Federatie.

Aanleiding voor onze oprichting was dat de gemeente Oss en de provincie Noord Brabant in die tijd geen oog hadden voor natuur en milieu. In Oss bevond zich de meest luchtvervuilende industrie van Brabant. Wij hebben in het verleden veel bezwaarschriften gemaakt met betrekking tot deze industrie. Inmiddels zijn we op tal van onderwerpen actief. Ons doel is met behulp van advisering, educatie en ludieke activiteiten Oss (en de rest van de wereld) duurzamer te maken.

Vanuit de gemeente ontvangen we subsidie om ons in te zetten voor educatie, advisering en belangenbehartiging op het gebied van natuur en milieu. In verband met de subsidierelatie met de gemeente, maken we als er een gevoelig onderwerp aan de orde is graag gebruik van Milieudefensie als rechtspersoon.
Wat doet Milieusteunpunt Oss?

Het basisonderwijs bieden wij projecten aan over energie, afval en verkeer.

Lokale Agenda 21 is een kapstok voor activiteiten, zoals oprichten van een kringloopbedrijf, een energieproject in bestaande woningbouw en het oprichten van een vereniging Landschapsbeheer.

We hebben vorig jaar met veel succes een milieumarkt voor duurzame producten georganiseerd en een watermarkt in samenwerking met stichting Reinwater.

We volgen de provinciale en gemeentelijke plannen voor stadsuitbreiding en nog meer bedrijventerreinen kritisch en schrijven bezwaarschriften.

We zijn actief voor het behoud van het buitengebied, en proberen de kwaliteit ervan door uitbreiding van hectaren natuurreservaat en natuurontwikkeling te vergroten, onder andere door zitting te nemen in een landinrichtingscommissie en in een reconstructiecommissie.

We bevorderen we het ecologisch beheer van bossen en parken.

Vaak benaderen buurtbewoners ons over de dreigende kap van straatbomen.

We publiceren we in de lokale pers over windenergie, isolatiemateriaal en gebruik van groene stroom.

[bron: internet, pdfbestand Milieudefensie]
Zo stond in april 2008 nog op de website van de gemeente Oss vermeld de doelen van het Milieusteunpunt Oss:

- stimuleren van watersportclubs om het gedrag van hun leden aan te passen aan de natuurlijke omgeving
- kritisch volgen van lokale autoriteiten van Noordoost-Brabant met betrekking tot de consequenties van hun besluiten op de biodiversiteit
- onderzoeken van biodiversiteit en voorstellen doen om de natuurlijke omgeving van flora en fauna te verbeteren
- van de condities voor de Zwarte Stern in Noordoost-Brabant.
Milieusteunpunt Oss definitief opgeheven (artikel door Jan van den Hout)
woensdag 08 oktober 2008

OSS - Het Milieusteunpunt Oss is ter ziele. Met coördinator Henny Dekker, die naar eigen zeggen een zwijgplicht heeft opgelegd gekregen, is een afvloeiingsregeling getroffen.
Dekker, die bijna twintig jaar voor het Milieusteunpunt in het Jurgenshuis werkte, moet op zoek naar een andere baan.
Voorzitter Clasien Selman meldde dat het bestuur van het Milieusteunpunt tot beëindiging van de stichting heeft besloten, omdat er bijna geen vragen meer kwamen vanuit de bevolking voor ondersteuning op milieugebied. Volgens Selman weten milieu-organisaties zichzelf steeds beter te bedruipen en individuele burgers weten hun antwoorden tegenwoordig steeds beter op het internet te vinden.
Selman: "Er is nog best een hele hoop te doen op milieugebied, maar veel daarvan zit al in het beleid van de overheid. De gemeente Oss had ons gevraagd om mee projecten op te zetten. Het was moeilijk voor ons om aan die vraag te voldoen. We zijn destijds met het Milieusteunpunt begonnen als luis in de pels van diezelfde overheid."
Het korten van de gemeentelijke subsidie in 2005 van 39.000 naar 33.000 euro per jaar voor het Milieusteunpunt vormde de voornaamste aanleiding voor de opheffing. Milieuwethouder Hendrik Hoeksema zegt het te betreuren. "Jammer dat het zo is gelopen. Die beslissing om op de subsidie te korten is door het vorige college genomen. Maar daar is bij gezegd dat het Milieusteunpunt dat bedrag via het organiseren van milieuprojecten voor ons kon terugverdienen. Anderzijds snap ik dan ook wel het spanningsveld voor een Milieusteunpunt als onafhankelijk belangenbehartiger. Tegelijkertijd vind ik dat je als overheid best wat mag terugvragen voor je subsidie."
Hoeksema zegt de milieu-inbreng van Dekker in overlegorganen altijd erg te hebben gewaardeerd, zoals over het bestemmingsplan buitengebied en in de reconstructiecommissie.
Die taak wordt nu overgenomen door de Brabantse Milieu Federatie. De subsidie van de provincie aan de BMF staat overigens ook onder druk, omdat gedeputeerde Paul Rüpp het geen taak vindt van de overheid om kritische milieuclubs te ondersteunen. Hoeksema kijkt daar heel anders tegen aan. "Ik heb het werk van Henny altijd erg gewaardeerd. Er ook op geen enkele wijze op aangedrongen dat het Milieusteunpunt zichzelf op zou heffen. Ik vind juist dat de overheid kritische clubs best mag subsidiëren."
De afdeling bestaat uit een beroepskracht (24 uur), vijf bestuursleden en een wisselend aantal vrijwilligers die zich inzetten voor een duurzamer wereld. De afdeling bestaat momenteel uit 3 actieve leden. Daarnaast hebben we een achterban van zo’n 120 mensen die zich zo nu en dan een dag inzetten voor een specifieke activiteit.

We vergaderen ongeveer elke zes weken op ons kantoor. Daar bespreken we uitgevoerde en geplande activiteiten. Een keer per jaar hebben we een jaardag waarin we terugkijken op het afgelopen jaar en ruwweg vaststellen waar we ons het komende jaar mee bezig zullen houden.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS