Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
 
 
Regest675 1436 april 16
In opido de Buscoducis in cimiterio ecclesie S. Johannis evangeliste prope januam turris ejusdem ecclesie.
Notaris Hermannus ten Kolke van Doesborch, priester, instrumenteert, dat de heren Henricus van Berkel, z.v.w. meester Henricus van Berkel en Goeswinus Brenthens, bontwerker, burgers van Buscumducis, schenken aan heer Johannes van Birck van Calker, priester en rector van het huis van priesters en clerici van het Gemene Leven, ter plaatse geheten de Arnt-Heymen-Hoffstede, ten behoeve van dit huis, een tuin en een beemd annex aldaar in de Hynthamerstraat over het water, tussen de Dyesa en de stadsmuur, alsook de weg van 9 voet breed van de Dyesa naar de straat, de opstallen en het recht om een brug over dit water te maken - echter met behoud van het recht van doorgang voor de kinderen van wijlen Nycholaus Hels - welke zaken zij verworven hebben van Henricus Bloyman Henricuszn Bloyman.
NB:
a. Oorspr. V. D. Charters Fraterhuis nr.15. Met het handmerk van de notaris. In dorso: Collate sunt per me pro domo presbyterorum at clericorum in Buscoducis. (Linksboven, verbleekt:) Resignatio Henrici Berkel at Goeswini Brenten super domo pauperum. (Aan de onderzijde:) Henricus de Berckel, Gooswinus Brentens pellifex.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
c. Sterk ingekorte gedrukte tekst in: G. van den Elsen en W. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx. deel I ('s-Hertogenbosch, 1907), blz.342.
Nota. De randen van het charter zijn links en rechts niet afgesneden, zodat daar de rijen gaatjes te zien zijn voor het spannen van de smetdraad ten behoeve van de schrijver.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS