Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
 
 
Regest799 1462 februari 10 en 12.
De officiaal van Leodium oorkondt, dat hij op 10 februari voor de 5 met name genoemde getuigen aan notaris Egidius Jamesynez heeft opgedragen, 6 originele bewijsstukken betreffende de bouw en fundatie van de quarta-capella in Bochoven in deze akte op te nemen, en dat hij, officiaal, ten behoeve van de pastoor aldaar voor 2 met name genoemde getuigen nu, op 12 februari, deze afschriften de kracht van de originelen toekent.
NB:
a. Oorspr. in het parochiearchief van Bokhoven, gedeponeerd in het abdijarchief, inv. nr.8; zijnde een enorm charter, 63 x 72 cm, met een tekst van 107 regels, met ernstige beschadigingen en verblekingen.
Het zegel van de officiaal is afgevallen. In dorso: Littere fundacionis ecclesie de Bochovan, copiate per decretum domini officialis Leodiensis.
Voor de opgenomen akten, twee van 1363, zes van 1369 en een van 1461, zie Hoekx, Inventaris Bokhoven, reg. nrs.1-8 en 13, en deze regestenboeken, nrs.306, 308, 330-335 en 793.
Nota 1. Zie voor een meer uitvoerig regest: Hoekx, Inventaris Bokhoven, nr.14.
Nota 2. Er is geen afschrift van het gehele transsumpt, wel van de meeste getranssumeerde akten.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS