Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte232 Rekest van Johan Bogaarts, Dielis Bartel Pijnappel, Jan Wouter svan Roij en Jan Tijssen van Heretum borgemeesters van Schijndel over 1705 te kennen gevende dat zij door de schepenen en regenten van hun dorp zijn belast tot het ophalen van drie extra-ordinaire omslagen iedere omslag 300 gl. belopende en dat over de onkosten van de voerlieden der karren die in de voorbije zomer in het staatse leger gediend hebben en dat ze daarenboven nog belast zijn met vijf andere omslagen ook ieder van 300 gl. ; dat haar Ho: Mo: aan de gemeente van het dorp geremitteerd hebben enige lasten wegens het jaar 1702 en 1703 waarvan de genoemde regenten nooit rekening hebben gedaan, gelijk ook niet van diverse extraordinaire omslagen welke zij gedaan hebben en de supplianten verzoeken daarom aan de Ed: Mo: dat ze gelieven de regenten van het dorp te ordonneren dat een rekening hebben te presenteren van de verleende remissie en kwijtschelding en over 1702 en 1703 als ook van de extraordinaire omslagen; na deliberatie is besloten te ordonneren aan de borgemeesters van voorgaande jaren ‘ te rekenen binnen ’s maands soo wegens de voors. remissien als wegens onverantwoorde omslagen op pene van daer toe gehouden te worden bij gijseling door den eersten deurwaarder, daer toe te versoeken uit kragte deeses en te autoriseren den raad en rentmr. generaal van de domeinen in het quartier van ‘sBosch ende regenten gehoord te reguleren den termijn of termijnen binnen welke de supplianten sullen hebben te vorderen de voors. vijf omslagen’
Datering:
3 mei 1706
Pagina:
784
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
261 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS