skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte265 Goijaert Jasper Spierincx, oud-president en tegenwoordig onder-rentmeester te Schijndel; Anthonis Amijssen van der Spanck (81) oud-schepen; Gijsbert Smidts (69) oud-schepen; Jan Janssen Verweteringe (65) tegenwoordig schepen; Gijsbert Willems van den Bogaert (54) oud-schepen; Daniel van der Aa (51) nu president; Jan Andriessen Veraelst (60), gesworene geweest over 18 a 19 jaren; Willem Anthonissen van Oudenhuijs (50), beiden gesworenen geweest over 15 a 16 jaren; Peter Jan Willems (52), thans gesworene; Jan Handrickx van den Vorstenbosch (50), afgegane borgemeester een der achtmannen van Schijndel; Delis Ariens van Osch (48), allen geloofwaardige personen en ingezetenen van Schijndel met een verklaring ten verzoeke van jonker Gijsbert Pieck van Thienhoven, raad en rentmeester-generaal der domeinen, namelijk “dat die van Schijndel van oudts gevolcht ende gewoon sijn geweest ende noch tegenwoordich gewoon sijn metten onder-rentmeesters, scepenen ende geswoorens jaerlijcx te begaen de cleijne schouw op straeten, wegen, tivieren, beecken ende waterloopen onder Scijndel gelegen ende dat opten peene van seven stuijvers voor elcke faute oft calangie ende tselve alsoo successivelijck van inmemoriale tijden bij de onder-rentmeesters off desselffs gesubstitueerde is gecontinueert ende geeffectueerd sonder contradictie ofte infractie van iemanden—tot redenen van welwetentheijt allegeerde, die thien ierste in ordine attestanten, dat sij ende elcx van hun inde jaeren hunder bedieninghe de schauwe in vuegen voors. hebben helpen begaen.
Vervolg:
Jan Handrickx van den Vorstenbosch allegeerde tot sijne redenen van (wel)wetentheijt, dat hij de schauwe inder vuegen voors. menichmael heeft sien begaen—ende Delis Ariens van Osch leste in ordine attestant allegeerde tot sijne redenen van welwetentheijt, dat hij van jonghs kint op heeft gewoondt ende opgevoijdt is bij Wouter Willems sijnen oome, die lange jaren soo voor de reductie als na de reductie van de stadt ’s-Hertogenbosch is geweest onder-rentmeester tot Schijndel.” Getuigen: Adriaen Handrick Huijberts (Huijbers) en Jan Driessen van der Schoot, beiden uit Schijndel.
Datering:
4-10-1662
Pagina:
249
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Schijndel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS