skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
34 Meriken dochter van Anthonis Janssen Voets weduwe van Handrick Jan Handrickx geassisteerd door haar broer Eijmbert Anthonissen wonende te Schijndel verklaart dat ze in maart 1664 tegen Jan zoon van Willem Mathijssen in koop heeft verkregen “seeckere huijs esthuijs hoff ende boomgaert metten aenliggende landerijen houtgewassen gerechticheden ende toebehoorten groot omtrent thien lopensaten landts met noch twee campen groesland groot vijff en vijfftich lopenssaet daer bij ende aengelegen maeckende tsamen vijffentsestich lopensaten gelegen in de parochie van Schijndel in een hoeve gemeijnlich geheeten Schrijvershoeve houdende omtrent veertich buenderen lants enden heijde leenroerich aenden Ed.Leenhove van Brabant volgens dleste verlijdt bij den voorgeruerde Jan Willems Mathijssen opten vijfftienden dach der maendt van februari int jaer 1641 aenden voorscreven leenhove uijt den naeme ende vanwege de hooge Mogende Heeren Staten Generaak als representerende den hertogen van Brabant gedaen – op folio 38 gaat een nieuwe akte beginnen waarin genoemde Meriken deurwaarder Lowijs Waltheri machtigt om namens haar te verschijnen voor de stadhouder en leenmannen en de Schrijvershoef ‘te boeck te brengen, hulde ende manschap daervan te doen met den eedt van eeren ende trouwe ende allen tgene deser naer d’ Leenhoffs recht van Brabant behoort ende schuldich is te doen, als sij constituante opten 27 mert lestleden 1664 voor hun scheoenen der stadt ‘s- Hertogenbosch tegens Jan Willem Tijssen in coop heeft vercregen weesende leenroerich aenden meer geeuerde Leenhove volgens dleste verlijdt bij den voorscreven Jan Willems opten 15 februari 1641 aende voorscreven Leenhove gedaen, belovende die voorscreven Meriken Anthonissen ende Eijmbert Anthonissen haren momber onder verbant als naer recht altijt voor goet vast ende van weerden te houden tgene bij voorscreven henne geconstuerde daer imme gedaen ende gehandelt sal wesen´.
Vervolg:
Actum te Schijndel: Handrick Jan Gijsberts van den Bogaert en Dielis Jan Peters.
Datering:
3-4-1664
Pagina:
37v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
15
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS