skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
111 Dirck Janssen van de Heijden (57) en Jan Rutten opten Dijck de huidige gezworenen van Schijndel met een verklaring ten behoeve van Jan Jan Ruth Lamberts “op henne respective eeden die sij int aenvangen van henne geswoorenampt hebben gedaen met presentatie van renovatie in cas van re…..tie tsamenderhandt hebben getuijcht geateesteert ende verclaerdt waerachtich te sijn, hoe dat sij in november lestleden deses voorleden jaers, sonder den preciese dach onthouden te hebben, expresselijcke sijn versocht geweest van Arien Gerits van de Ven collecteur van deb houtschadt onder Schijndel, om neffens hen ende Delis van der Schoot als pachter ende met hen Jan Gulick als scepen van Scijndel met meer andere, te besichtigen ende de voorscauw te gaen over de waterloopen ende naer tbegaen van versceijden waterlopen extraordonaris door den selven pachter ende collecteur gebrocht op seeckeren schoorken liggende in de straet tot afftocht van het waterloopken comende uijt het braecxken genoempt de Calverlocht, dwelck den voorschreven Jan Jan Ruth Lamberts requirant inne dese heeft onderhouden ende alsoo die bovengenoemde pachter ende collecteur tselve schoorken wilden beschauwen als niet behoorlijcke geveecht oft geruijmt sijnde; verclaerdt die voorschreven Dirck Janssen ierste attestant dat hij selffs teijnde het gemelte schoorken is geclommen inde graeff ende alsoo gesien onder het schoorken verclaert te langhs door het schoorken te hebben gesien ende ruijm genoch gesien om het water dat daer door moste passeren te lossen ende oversulcx geseeght te hebben dat het selve niet beschauwbaer en was, waerop de voorschreven pachter antwoorde: “ Heb ick hem daer niet soo heb ick hem hier” ende metdese woorden hen geleijdt op een ander loopken dwelck den voorschreven requirant oock moste onderhouden ende daerinne bevindende een houtken liggen heeft den requirant daerop beschauwt over welcke beschauwingen den requirant met den pachter is geaccordeert
Vervolg:
en op staende voet in hem presentie betaelt, sulcx dst sij attestanten seer wel weten dat tselve schoorken dijertijt niet en is beschauwt geweest terwijle sij attestanten als geswoorens ende met hen Jan vam Gulick als scepen tseleve niet beschauwbaer oordeelden”. Getuigen: Jan Delis Janssen en Willem Willems Groenendael beiden Schijndel.
Datering:
12-02-1670
Pagina:
102
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Oedenrode
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
16
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS