skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
283a [VERVOLG AKTE] Item eenen camp hoijlants groot ontrent 2½ mergen in Empel, belendingen: kijnderen Nelis Jan Neelen; den hoeftdijck. Belast met eenen pot wijns aende kercke tot Schijndel; item 2 chijnsen int boeck van Heeswijck tsamen 9 stuijvers; item eenen gebuerchijns van 3½ stuijver aende naegebueren van Schijndel.
(4) Henrick sone Henrick Lamberts Vuchts is te deel gevallen: een bauwhuijs, esthuijs, hoff, boomgart, hoplant ende ackerlant malcanderen aenliggende, groot ontrent 7 lopense onder tvrijdom der stadt sHertogenbosch ten Dunghen ter plaetsen genoempt int wout, belendingen: Jan Corneliss; de kijnderen Huijbert Jan Rutten; Cornelis Toniss; de gemeijn strate aldaer. Item eenen weijcamp groot ontrent 2 mergen aldaar, belendingen: erfgenamen Hendrick Goossens; Peter Hermans; Adriaen Peter Claes; de gemeijn straet aldaer. Item een stuck tuellants groot ontrent 5 lopense onder Sinte Michijels Gestel, belendingen: Merijken weduwe Henrick Dirckx; Jenneken weduwe Jan Deliss vande Steen; erfgenamen Hendrick Danijelss. Item een stuck tuellants groot ontrent 6 lopense aldaar aende mijlldoren aldaer gemeijnlijck genoempt Tijelens hoeff, belendingen: Jan Meussen Pijnappel; de gemeijnte aldaer; Claes Jan Deliss; Willem Gerart Spirincx. Item een renthe van 10 guldens jaerlijcx opt dorp van Berlicum. Belast met een jaerlijxe renthe van 22 gulden aende kinderen Drijes Henrick Joosten; item eenen jaerlijcxen pacht van 28 stuijvers aenden convente vande clarissen tot sHertogenbosch.
(5) Thonis sone Henrick Lambertss Vuchts is te deel gevallen: eenen weijcamp groot ontrent 4 mergen lants onder Sint Michijels Gestel inde Horricxe hoeve gemeijnlijck genoempt den langhen wijnckel, belendingen: Heijlken weduwe Henrick Aert de Molder; erfgenamen ende kijnderen Aert jan Dircx; eenen mauwersen tuellants hier naestvolgende; Jan Claess Jan Teuwens. Item eenen acker tuellants groot ontrent een mauwersaet lants aldaar, belendingen: Adriaen Peterss; Adriaen Janss; de vors weijcamp;
Vervolg:
cap. Pijnappel of sijn erffgenamen. Item een stuck tuellants groot ontrent 3 lopense onder tvrijdom der vors stadt ten dunghen opt lanck grijensel, belendingen: den langen Jan Deliss; Art Jut Heesken tot sHertogenbosch; Jan Corneliss; Jan Deliss vornt. Item noch een stuck tuellants groot ontrent 3 lopense gelegen ten Dunghen ter plaetsen vornt, belendingen: Jan Tijssen; Delis Janss vander Steen; Jan Corneliss; Merijken weduwe henrick Dircxen. Item een stuck tuellants groot ontrent 4 lopense in Berlicum optde hosackers aldaer aent gewath, belendingen: Matthijs Adriaen Tijss ende Zebert Lamberts; erffve der abdije van Berne; erffve der vors heer van Tijllij; erffve des heere drossarts van Huesden. Item de gerechte hellichte in campkens hoijlants tsamen ontrent groot 4 mergen ongesceijden ende ongedeijlt gelegen onder tvrijdom der vors stadt aende pettelaerse scans, belendingen: cap. Pijnappel voornt ende Daems gasthuijs; mijn heer Pelgrom radt der stadt sHertogenbosch ende tconvent vande fraters; Dirck Horchs; Emont Jan Emonts. Item sall dit loth hebben eens 100 gulden staende op obligatie aen Sijmon Gojiarts. Item 2 ponden paijments jaerlijcx van Aert Henrick Aertss tot Gestel. Belast met eenen capuijn jaerlijcx aende heere van Heerlaer.
(6) Jan sone Henrick Lamberts Vuchts is te deel gevallen: eenen acker tuellants groot ontrent 12 lopense onder tvrijdom der vors stadt ten Dungen opt lanck grijenssel, belendingen: Everart Artss Evertss ende de kijnderen Henrick Hendricx; erfgenamen ende kijnderen Gerart Philipss; de gemeijn strate. Item een stuck tuellants groot ontrent 6 lopense onder tvrijdom voors ter plaetsen genoempt inde dorenstege, belendingen: Henrick Zeberts; Heijlken Tijs Adriaen Spirincx; de meir aldaer; erfgenamen Jan Adriaens Schuerspaij. Item eenen weijcamp groot ontrent 2 mergen onder Berlicum tot Middelrode int wout aldaer, belendingen: Delis Janss van Osch; Mechtelt weduwe Willem Goijarts; kijnderen Jan Hendrick Spirincx; eene stege aldaer.
Vervolg 2:
Item eenen mergen latns in eenen meerderen camp van 3 mergen waer van Zebert Lambert Vuchts ende Aelken weduwe Jan Artss de 2/3 toebehoren ongesceijden ende ongedeijlt, onder Maren in sijn renen aldaer. Item een stuck tuellants groot ontrent anderhalff lopense onder Berlicum aent gewath aldaer, belendingen: erffve der abdije van Berne; erffve des convents der clarissen; de middelwech aldaer. Belast met te onderhouden de gerechticheit vanden dijck ten Dunghen daer toe behorende. Item eenen stooter gewijnchijns int boeck van Heeswijck; item 7 ortken grontchijns aende rentmeester vande demeijnen.
Testes scabini Jan Corst Spirincx ende Matthijs Martenss Verveerdoncq, actum desen 11-1-1635.
Datering:
11-1-1635
Pagina:
155v-159r
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5120
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS