skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
3 Jan, Reinder en Claes broers kinderen van Peeter Claes Reinders en Hillegont zijn vrouw, Eymert Peeterss. man van Katherina, Dirck Jan Michielss. man van Christina, beiden dochters van Peeter en Hillegont die een scheiding en deling van goederen zijn aangegaan nagelaten door hun ouders en aan Jan is ten deel gevallen: enen ackere saetlants vii lopensaten landts aent Wybossche geheyten die Nieuwe Hofstadt liggende in die Loessebraeck e.z. Meus Gherings a.z. Lambert Willem Snyderss. e.e. Eymert Peeterss. a.e. die ghemeyne straet, belast met 1 malder rogge aan Jannen van Hoevel wonende te ’s-Hertogenbosch; 1 mauwer rogge aan Gerit Cuijsten te ’s-Hertogenbosch, 1 st. cijns in het boek van de Heer van Helmond, 3 st. 1 oort aan de naburen van Schijndel, item een stuck landts 5 lopensaetn landts geheyten op die Locht e.z. Goessen Goertss. a.z. Art Wouter Reinders e.e. erfgenamen van Jan Scymans a.e. die ghemeindt straet belast met 2 Bossche ponden payment aent Clooster oft convent van Soeterbeeck – daags na Sint Maartensdag in november 1534. Reinder is ten deel gevallen: enen camp weyvel[t]s ende aerlandts 2 mergen landts aent Wybossche geheiten Lobbenhoef e.z. den ghemeinden dijck a.z. Claes …Lenartss. e.e. Ghysbert Janss. van den Boogaart a.e. die ghemeint, belast met 3 st. 1 oort cijns aan de Heer van Heeswijk, item een stuck landts 4 lopensaten geheiten op die Witackers e.z. Meester Pauwels Raessen a.z. a.z. Jan Dyrck Schoenmaeckers, belast met 1 Bosch mauwer rogge aan Katherijn Eymert Lamberts dochter alias Lijn van den Bors te Schijndel. Claes is vervolgens ten deel gevallen een stuck landts onder Born gheheiten die Bunder 6 lopensaets e.z. Willem van Meielsvoert a.z. Reinder Peeters e.e. Dyrck Aertss. van Kessel a.e. die gemeine straet, item noch enen camp hoivel[t]s oft weivels op die Hesickestege geheiten Reindershoef e.z. Ariaen Goessens van Schyndel a.z. Rycart Henrickss. van den Boogaart e.e. Jan Eymerts a.e. Willem Gheritss, van den Hautert,
Vervolg:
belast met 3 blanken en 1 negenmenneke cijns aan de Heer van Helmond. Reyndert is ten deel gevallen huys hoff hofstadt ende erffenis aent Wybossche gheheiten die Aude Hofstadt vii lopensaten landts e.z. Lambert Willem Snyderss. a.z. Meus Gherings e.e. Eymert Jan Peters a.e. die ghemeine straet, belast met 1 malder rogge aan Jan van Hoevel te ’s-Hertogenbosch, 6 blanken te Sint Oedenrode aan de koster [custer], item noch een stuck landts 3 loopensaten in die ghemeinde Hardebeemptden gheheiten dat Appelteren e.z. Jan van den Sandt a.z. Aert van Sochel e.e. Meus Gherings a.e. Goessen Theus, belast met 4 Bossche ponden payment aan Jan Martens, 5 st. aan de geburen van Schijndel, item noch ten deel gevallen een beemptken oft weivels opt Houbraecken gheheiten opt Rullen in die Hardebeempt e.z. die Paters van den Dunghen a.z. Ariaen Verhagen e.e. Aernt Verhagen a.e. erfgenamen van Lambert Eymberts. Dyrck is ten deel gevallen enen ackere aent Wybossche geheiten die Steltbraeck e.z. Gherit Janss. Verhagen a.z. + e.e. Meester Pauwels Raessen a.e. erfgenamen van Gherit Michiels, enen camp hoeivels oft weivels groot enen buynder aent Wybossche geheiten die Laefdonck e.z. die weu [= weduwe] Jan Mathijssen a.z. die weu Meester Jans van Bercken [mogelijk Berkel bedoeld] e.e. Theuwen Mathijss. a.e. die ghemeint, belast met 2 st. aan de Heer van Heeswijk, item enen camp hoeivels oft weivels groot 1 buynder in die Haerdebemptden after die Smaeldonck e.z. Jan Willem Schoenmaeckers a.z. Lucas Jan Mathijss. e.e. weeu Gritten Bol a.e. Jan Janssen van den M….- gevolgd door de slotformule van de akte – voor de datum zie hierboven
Datering:
daags na Sint Maartensdag in november 1534
Pagina:
1v-3
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
42
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS