Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte136 Claes, Adriaen, Hugo, Anna en Suffia wettige kinderen van wijlen Meester Jans soen wijlen Claes van Berckel en Mariken, Jan zn.v.wijlen Jan van der Dussen man van Margariet zijn vrouw ook dr.v.Meester Jan en Mariken [dochter van Elias Dyrckss. van Hamellenborch] die samen een scheiding en deling van goederen zijn aangegaan waarbij Claes en Jan ten deel gevallen is huis hof hofstad met toebehoorten binnen de stad van ’s-Hertogenbosch aen Pijnappelspoort geheiten Heymerick Tymmermanshuys opt Hintemereynde e.z. de Dieze tot aan de muur toe a.z. Michiel Loekemans e.e. aan de stadsmuur a.e. de gemene straat; idem een hooikap of weikamp ‘die men heit metten gemeinden naem die Soeven Buynderen’ e.z. de gemeijnt van Veghel a.z. de gemeijnt van Schijndel e.e. Henrick Beyens a.e. Jan Willems; idem een heikamp aent Wybossche op die Locht byden Duyn e.z. Lucas Jan Matijssen a.z. en e.e. + a.e. de gemeijnt, belast met 6 Rijnsgl. aan het klooster of convent van de Zusters van Oisterwijk, 1 ½ Rijnsgl. aan het Heer Adamsgasthuis te ’s-Hertogenbosch, 3 Bossche ponden aan het convent der Predikheren [Predicaren], 3 Rijnsgl. aan Henrick Peter Eijmertss. wonende te Den Dungen, 5 Bossche ponden aan de erfgenamen van Ghysbert Claessen te ’s-Hertogenbosch, 6 ½ st. aan het armenblok te ’s-Hertogenbosch. - Adriaen en Hughen is ten deel gevallen huis hof hofstad en erf te Veghel ‘aen een plats geheiten int Dorshout’e.z. Jan Ghysbrechts en Willem van den Equinckel a.z. de gemeijnt; idem een kamp hooiveld of weiveld ook te Veghel e.z. Gherit die Vrieze a.z. de gemene weg; idem drie stukken land te Veghel e.z. Willem van den Requinckel a.z. Jan Ghysberts met meer anderen; een beemd onder Veghel gheheiten ghemeindelick die Elsdonck e.z. Willem van Doerne a.z. Rutgher van den Equinckel; twee strepen land aent Dorshout e.z. Jan Ghysberts a.z. de gemeijnt,
Vervolg:
belast met 14 Rijnsgl., aan Meester Aernt Coelbarts te ’s-Hertogenbosch alle jaar 6 Kar.gl., 2 Bossche ponden aan het Groot Gasthuis te ’s-Hertogenbosch + de dorpskommer etc. en elk jaar 1 mud rogge Bossche maat aan de H.Geest van Veghel en 1 sester rogge aan die vier biddende orden – 13 november 1541 – Aernt van Sochgel en Peeter Reinders. - Anna en Suffia huis hof hofstad en erf met een hopveldje en met een brouwhuis en met een ander huis genaamd ‘dien Stall’en met een weiveldje of groesveldje in de parrochie van Schijndel aent Lutteleyndt by die Kercke in die Ghemeyn Aeckeren welke huyssinghe voirs. men heit metten ghemeinden naem dien Herberge’ e.z. Jan Pauwels met meer anderen a.z. de gemene weg e.e. Lijsbeth van Dooren a.e. dien ghemeinden ghewijde kerkckhoof; idem nog een bemdje hooiveld of weiveld genoemd het Beemptken op die Aa e.z. + e.e. de Aa a.z. Lambert Dyrck Mercelis a.e. Willem Spierinck, belast met 4 ½ Rijnsgl. aan de erfgenamen van Dyrck van Erp te ’s-Hertogenbosch, 4 Kar.gl. aan Willem die Lepper te Mierlo, 2 peters aan het convent der Predikheren [Predicaren] te ’s-Hertogenbosch ‘aent weerdige heilighe Sacrament aldaer’, 8 Bossche ponden aan hetzelfde klooster, 3 Bossche ponden aan Heylen Pauwelss. te Schijndel en een grondcijns + dorpskommer – testes ut supra eodem die et anno.
Datering:
13 november 1541
Pagina:
60-61
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
43
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS