skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte118 Gelis, Corstiaen, Wouter, Adriaen en Jan kinderen van wijlen Henric Corstiaenssoen van der A en Meriken dochter van Gelis Weygerganc, Willem Hemric Gerynghsz. man van Cathelijn, Dirric Jan Claessoen man van Meriken, beidendochters van Henric en meriken voornoemd, met hen Henric en Mathys kinderen van Peter Mathissoen van Herethum en Meriken voornoemd moeder van die kinderen, zich allen sterk makende voor Henrick en mathis hun halfbroers, zijn gezamenlijk een scheiding en deling aangegaan van de goederen hen aangekomen van hun ouders, waarbij ten deel is gevallen aan Gelis Henrick Corstiaenss. van der A en Dirric Jan Claessoen en Meryken een huis hof schuur en erf groot een Bosch mudzaad ter steeden geheten den Boorn gelegen naast het erf van de Zusters van Orthen uit ’s-Hertogenbsoch, Pauwels Janss. van den Hoevel en de straat, belast met 12 Bossche ponden paements aan het klooster geheten die Donck bij Heusden [vgl. Mariëndonk], 2 Bossche ponden aan de Sint Janskerk te ’s-Hertogenbsoch aan een altaar, nog elk jaar 4 Bossche ponden aan het Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch; idem is hen ten deel gevallen een kamp weiland in die Vier Gemalen groot 4 bunders naast Pauwels Janss. van den Hoevel, Lauvrens Michilss. en de gemeynt van Schijndel, belast met 1 Bosch mander rogge aldaar te leveren en de grondcijns; idem een stuk land groot 8 lopensen onder dLutteleynde op die Gemeyn Acker naast Jan van den Oetelair, de weg en de Tafel van de H.Geest van Schijndel; idem ten deel gevallen een stuk land achter tCoer van der Kercken groot 3 lop. gelegen naast Lambert Willems, de Tafel van de H.Geest van Schijndel met meer anderen en de erfgenamen van Aert van Sochel; idem ten deel gevallen aan Corstiaen Henrickss. van der A met Henrick Peter Mathissoen van Herethum zijn halfbroer een huis hof hofstad en erf groot samen met akkerland, groesland, of weikampen 3 Bossche mudzaad land ter steden geheten den Boorn met gemeynen name in die Boxtelschen Hoeven
Vervolg:
gelegen naast Sebert Janss. met meer anderen, Jan Willemss. van Boxtel, de straat ‘ten Born wart’ en de gemeynt van Schijndel tot Eeldt, waarbij het huis is belast met 2 Bossche paements aan het Convent van Bynderen buiten Helmond, nog 2 Bossche ponden paement aan de erfgenamen van Geryngh Rutten te Orthen, een Bosch sester rogge aan de vicarie van Schijndel en nog 1 mander rogge en een grondcijns aan de Heer van Boxtel 10 st. en een ½ blanke; aan Wouter is ten deel gevallen een stuk groesland en akkerland groot twee mudzaad land onder Den Dungen buiten ’s-Hertogenbosch ter plaetsen geheten den op Grysvenne naast Gerit Jan Rutten, Wouter die Cock of Vlesehauer/Vlesehamer en de straat, belast met 3 ½ st. en 2 oort grondcijns aan de Hertog van Brabant; idem een kamp land onder Delsschot geheten op die Heesackersteeg inne die Laeck naast Jan Aertss. van der Cuijlen, Gisbert Gisbertss. van den Bogart, Jan Henric Vuchtssoen en het erf geheten Sinte Quirijnscamp, belast met 1 st. en 1 negenmenneken cijns aan de Heer van Helmond; aan Jan Henrickss. van der A is ten deel gevallen een stuk akkerland 8 lop. inne die Buenre/Buern (?). Jan Henricks van der A is ten deel gevallen een stuk akkerland 8 lop. inne die Buern of Bunderen (?) naast Jan Rutger Janss., erfgenamen van Adriaen van den Dijck, Pauwels Rassen te ’s-Hertogenbosch en de straat, belast met drie sesters rogge Bossshe maat aan den Cruysbruederencloster binnen ’s-Hertogenbosch en een grondcijns; idem een kamp hooiland van 2 bunders int Elsschot op die Stege naast Jan Aerts Vercuijlen, Henric Schers, erfgenamen van Aert van Sochel en Jan Henric Geringhs, belast met een grondcijns aan de Heer van Helmond; idem tem deel gevallen dries sesters rogge Bossche maat erfpacht aan de erfgenamen van Claes Smolleners; aan Adriaen Henrickss. van der A is ten deel gevallen een stuk land 8 lop. inne den Boirn geheten den Doelacker naast Jan Rutger janss., een weg, Corst,
Vervolg 2:
alvorenss. van Sochel en de straat, belast met drie Bossche manden rogge erfpacht aan den Cruysbruedercloster binnen ’s-Hertogenbosch , een stuk land 8 lop. inne den Born geheten die Roghhoeve naast Henric Jacop Pauwelss., Adriaen voornoemd, erfgenamen gerit Gossens en de straat, belast met 3 ½ gl. aan Willem Willem Gerlachz., idem een ½ vuurijzer gebuurcijns aan Sint Oedenrode, ; idem is hem ten deel gevallen een kamp groes- of weiland inne die Hautert geheten die Liekendonc naast Willem Mathiss. van herethum, Eymbert Jacops tot Gemonde, Henric Cuysten en de straat belast met een cijns aan de Hertog van Brabant; idem is hem ten deel gevallen een stuk land groot 3 lop. inne die dLutteleynde ter plaetss. die Bunren [vgl. Bunders] naast Henric Dirric Schoemerkers, Eymbert Eymbertss.Jan Danelss. van der A met meer anderen maar Adriaen doet afstand van dit stuk land; Cathelijn de dochter van Henrick van der A is ten deel gevallen ter tochte samen met Willem Henrick Geringhs en haar wettige kinderen ten erfrecht, verwekt door Willem Peter Mathiss. van Herethum, te weten Henrick en mathijs broers en Lintken (?) hun zuster voor de ene helft en Mathijs Peter Mathiss. van Herethum voor de andere helft met Corstiaen en Geiliss. en Jan Rutgers, een huis hof schuur schop en erf groot twee mudzaad en 6 lop. ter steeden dLutteleynde naast de straat, Elisabeth dochter van Claes Liberts, belast met 2 Bossche ponden paements aan het Sint Cathelijn autaer inne die kerck van Schindel, nog 2 Bossche ponden aan de H.Geest van Schijndel, nog 1 Bosch pont aan de vicarie van Schijndel en de grondcijns aan de Heer van Helmond; idem nog ten deel gevallen een dagmaat beemd ter plaatse voornoemd naast Eymbert Jan Voetss., erfgenamen van Adriaen van Dijck en de erfgenamen van Lambert van Sochel – hierna volgt de slotformule van deze scheiding en deling – schepenen Jan Rutger Janss. en Hugo van Berkel
Datering:
17 februari 1554
Pagina:
58v
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
45
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS