skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
83a [VERVOLG AKTE] overmits hij comparant bedachte dat hij inden voirsoomer deses jaers oock bij nacht seer lelijck was bestolen geweest ende ende een webbe van sijn getauwe gesneden ende dat den dieff oft dieven die hem doen soo hadden bestoolen, op deselve maniere als nu gebeurdt was onder de palete oft fondament van de wandt waeren doorgegraven, maer verclaerdt den comparant den voors. Willem alsnu gevangen soo lange in bewaerder handt gehouden te hebben totter tijt toe dat Jan Lamberts, Jan Paulssen, Joachim Frenssen, Lambert Eijmberts met sijns comparants soone ten huijse des comparants sijn ingecomen ende is daer naer iemant van dese persoonen [sonder dat den comparant weet wie] naer den vorster gegaen ende is alsoo den voirgenoemde gevangen des smorgens omtrent oft luttel vurder sonnen opganck door den vorster ende eenige schutten van Schijndel uijt sijnen huijse gehaeldt ende oick den comparant medegegaen onder den gevangen gebrocht ten huijse van Niclaes Peeters van Griensven secretaris tot Schijndel voorscreven – Eijndende hier mede sijne verclaeringe heeft naer voirgaende lecture daerbij gepersisteert - Aldus verclaerdt ende gepasseert binnen de jurisdictie van Schijndel ter presentie van Dirck Jan Bevers ende Michiel Corstiaens van Hees scepenen in Schijndel voirs. die dese neffens den vs. comparant hebben onderteeckent - met alle handtekeningen ende mij Jan van den Heuvel openbaer notarius present loco secretarii quod attestor J vd Heuvel op: not: 1653
Datering:
19.12.1653
Pagina:
101
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
89
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS