skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
18 Delen van een akte, vermelding van: Willem Willems en een huijs. Sijn broeder Goort Goorts van Dinter. Peeter Teulincx. Hendrick van de Loo. De weduwe Dirck Peeters. Peeternel Tijsse Versantvoort wegens huijshuer. Jan de Vroom. Dirck Dirckx. Lijsebth de meijt. Gegeven aen den Kuster Hops voort open doen van de groote kerck. Adriaen Kerckhof pastoor alhier. Peter Luijcasse van Ham. Jan Frans Rovers. Marie de meijt. Weduwe Jacob Tolofs. Peeter van Gestel medecine docter verdient inde siekte van wijle Goort Goorts van Dinter. Meester Johannes Berincx sin sijn leven surigijn alhier. Noch op dato als voor gegeve aen Johan Berincx wegens slach van het vercke. Lijn van de Loo voor gelevert koore ‘tgeene is verbacke tot het spijnde ende uijtgereijkt aende aen de arme lieden. Catharine het onmundigch kint als het naer Leuven toe ginck. Heeft de rendant ten Bosch betaelt voor schuijtvracht als verteringh gedaen met Jenneke van Lieshout begijntje tot Leuven die mede naer den Bosch is geweest omt goet te coopen. Rogier van Deursen armmeester. Herman Cramers. Tijs Tijsse den knecht voor tgeene hij int leven van Goort Goorts van Dinter had verdient. Willem Willems den Raijmakers voort maake van de dootkist. Evert Peeter Evers. Willem Adam van Lieshout voort make vande kleere voor Marie het onmundich kint. De weduwe Handrick Franse wegens verdienst bij haere soon gedaen met kar en peerdt gevaere twee dage. Dirck Teunis Dirck Gerits. Antoon Peeters van der Horst. Jan Henssen. De weduwe Jan Wouters voort make van nieuw tande inde eeght. Cornelis van Duppen voor een paar klompe. Peeter van de Loo. Gijsbert Webster. Klaes Marten Kelders voort repareren vant perdgetuijgh. Heer de Jeger. Peeter Brock. De weduwe Jan van de Loo. Voor een slot op een sluijtmant van Catharien het onmundige kint dat tot Leuven woont. Hendrick Cornelisse van den Oever. Aen Martien de Cort voor Lijsbet als anderen dingen gehaelt voor de onmundige.
Vervolg:
Aen Lijs Segers voor mede gebrochte salf van den Bosch. Cornelis Bossser. Juffrouw van de Vliet. Pieternel Tijsse Versantvoort voort houden van ’t onmundige kint. Jan Handrick Rutte. Jan de Rijck. Aen Jan Frans Rovers voor een paer schoen die hij naer Leuven heeft gesonde voor de onmundige. Jan Kemps voor gehaelde bieren. Emont Jan Emonts. Jan Henssen Vervoort voort omploegen van teullant. Jenneke Handrick Aerts. Peeter Luijcas van Ham wegens gehaelde honingh. Pieter Versterre. Hendrik Timmermans. Hendrick Frans Rovers. De weduwe Jacob Tolofs. Aen Willem Cluijtmans voor een paer klompen. Dirck Dirck Peeters. Geraert Tomisse van de Mosselaer. Jan van Herentum de oude. Jan Jooste. Wouter Jooste van Erp. Matijs Versantvoorts soon Lambert voort vaeren van den mutsert aende steenoven die Goort Goorts van Dinter in sijn leven aengenomen had van Peeter Teulincx om afte stoocken. Wemmer Dirck Dielen. Hendrick van de Laer. Aen de huijsvrouw van Peeter Molemakers. Peeter Lambers vande Donck. Aen Peeter van Heeswijck ten Bosch wegens gehaalde korsaije. De weduwe van wijle Goort van Dinter. Weeshuijs ten Bosch. Antonij van Bellekom blockmeester woonende tot Shertogenbosch opden Vuchteredijck. Marie Goorts van Dinter het onmundich kint. Aen Peeter van Heessel eene somme van negen gulden ses stuijver, welcke penningen waeren verschoten tot Leuven door Marie van Lieshout wegens schoolgeld als meesterloon vande oogen? van Catharina Goorts van Dinter een der onmundigen. De weduwe Aert Vrins vant geene Goort Goorts van Dinter in sijn leven aen haer huijs verdroncke had. Tijs Gerit Dielen. Hendrick van de Loo. Dirck Franse van Keuringe. Adam Tijsse van der Hage. Dirck Aert. Jan de Vroom. Jan Cluijtmans. Advocaet Snellens. De heer van Breugel rentmeester vant H. Geesthuijs ten Bosch. De erffgenamen van Jan van de Sande. Jan Franke van Oirschot. Willem der Kinderen.
Vervolg 2:
Twee reijse van Ollant af naer de straet toe moeten gaen om de sijnse te betaelen. Willem van Lieshout. Henrick van den Brant. Teunis Peter van Dooremalen. Jan Francke. Lambert Kan Willems. Willem van Soetendael. Dielis Croonenburch. Michiel van Coersel. De redant heeft betaelt voor Marike het onmundich kint voor een kniepmeske.
Datering:
1717
Pagina:
783-904
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
95
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS