Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte607 Welt Peter Roeffen voor zichzelf, Lambert Aerts en Huybert Peter Roeffen als voogden over de minderjarige kinderen van Welt Peters voorschreven, en voorschreven Huybert ook voor zijn deel 'int placxken lants'waarvan Meriken weduwe van Peter Roeffen afstand heeft gedaan van het vruchtgebruik, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Claes Gerit Goortsen 'een huys, hostadt, hoff ende lande ende toebehoorten daer by gelegen', groot ontrent samen 2 1/2 lopensaet, gelegen int Franckevoort
* e.z.: het goed van Meriken voorschreven
* a.z.: het goed van Enneken dochter van Jan Lemmens
* e.e.: de gemeyn straet
* a.e.: het goed van Meriken en Enneken voorschreven
'ende van welcke voorschreven erffenisse tsamen met het cleyn huysken ende d'oude hostadt Welt voorschreven eertyt in coop vercregen heeft (ontrent een sessterse) van den erffgenamen Gerit Goorts'. Het goed is belast met:
* een erfpacht van een mauwer gerst aan 'den heylige geest tot Vechel'
* een cijns van 1 moorken uit 't geen dat van den voorschreven Gerit Goorts gecomen is' aan de heer van Helmond
Getuigen: Merten Meussen en Dierck Hanrick Roeffen
Datering:
23-12-1604
Pagina:
481
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
32
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS