skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte8 Willem natuurlijke zoon van Aert van Dommelen heeft zijn testament gemaakt.
* Hij beveelt zijn ziel aan bij God en Maria.
* 'Maeckt alnoch die voorschreven testateur Willemen den wettigen soone van Bartholomeus, syns testateurs soon allen het erffeniss dat hem testateur is toebehoerende'.
* Als Willem Bartholomeuss zonder nakomeling zal sterven, dan zullen in zijn plaats 'synen neven ende nichten, naest van synen bloede, ende Claes Dirck Jan Denen oft syn kynderen in syn plaetss' het goed erven.
* Willem Meuss voirgenoemt mag van 'voorschreven goederen egeen in heel ofte deel en sal mogen aenvaerden om te vercopen', 'ten sy ierst in houwelijck wesende wittige geboerten sal hebben verweckt.
* Aan Claes Dirck Jan Denen en Goort Dircxss 75 gulden, te betalen door de erfgenamen van Jan Hoeben.
* Aan Claes 7 gulden die de testateur schuldig was aan Claes en alle andere schulden aan Claes.
* Aan Claess en Goort een erfcijns van 5 gulden, te betalen door de erfgenamen van Deen die Raymeker.
* De voogden van Willem Bartholomeuss 'sulle spynden wte voorschreven goederen drye vaeten roggen, maeten van Vechel, alle jaer opten asche woensdach sess jaer lanck duerende'.
* Aan Willem Bartholomeuss 'syns soons soone, twee koyen ende een badde met een niuwe (tueckes) andere toebehoirten'.
* Hij wil 'dat Heylken Thonis sal blyven wonen int huysken metten hooffken daer sy nu toegenwoordich in wonende is hueren leeffdach lanck om Godts willen'.
* Willem Meussen met zijn tegenwoordige vrouw Lyntken en hun erfgenamen zullen half om half delen 'twee stucken beemte met een eckerken daer aen gelegen', 'aen de Oude Brugge.
* 'den Huege' die de testateur vercregen heeft met zijn tegenwoordige vrouw Lyntken, sal Lyntken met haar kinderen behouden, onder voorwaarde dat zij daarvoor Willem voorschreven 25 gulden zal geven
Vervolg:
* 'die Heese' die de testateur gekocht heeft met voorschreven Lyntken van Dirck Thonis, die mag Lyntken met haar kinderen behouden, en daar voor zal Willem Meuss hebben 'die Bunte metten lande daer aen gelegen, metten heytveltgen gecomen van Hanrick Jan Ariens'.
* Als voogden over Willem voorschreven benoemt de testateur Jan Coppen Thonis, Peter Hanrick Delis en Dirck in den Kelder ten Bosch.
* De testateur verklaart dat hij aan Joncker Joris van Dachverlies 75 gulden heeft voorgeschoten, welcke hij in vyff jaeren verwonen soude ende het erffeniss ten halven tuelen'.
* Willem Goortss heeft beloofd 12 gulden te betalen voor 'die Bunte' en voor 'het landt' een malder rogge, Bossche maat.
* aan Dirck in den Kelder een eenmalig bedrag van 100 gulden, 'omdat hy Willemen Meuss tot hem soude nemen ende aen de scholen houden, wysen ende wegen gelyck syn eygen kynderen'.
Het testament is opgemaakt in het huis van de testateur op Middegael.
Getuigen: Willem Hanrick Dircx en Herman Thonis, schepenen in Vechell
Datering:
30-04-1600
Pagina:
8-10
Soort akte:
Testament
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
35
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS