Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte433 * Gerit soene wylen Joris Gerits soene wylen Hanrick Roeffen,
* mede optredend voor Arien Aernt Donckers en Peter Joosten van Sint Oeden Roy, voogden over de minderjarige Elisabeth nagelaten dochter van Anthonis Joosten (van Anthonis en wylen zijn vrouw Heylwich dochter van wylen Joris Gerits voorschreven),
* Willem soone wylen Thomas Gybensoon als men van Belie dochter van wylen Dielis Donckers (van Dielis en wylen zijn vrouw Catharina, 'die tweede huysvrouwe geweest van Jorissen voirschreven),
* Goossen Ariaens als vader en voogd over zijn 3 minderjarige voorkinderen, met name Dielis, Gerit en Heylken, eertijds verwekt bij Anna dochter van wylen Dielis Donckers en Catharina voorschreven, met Marten Donckers en Willen Thomassen als voogden over zijn minderjarige drie voorkinderen voorschreven,
* en Gerit Jorissen en Corstiaen Geritss van Schyndel als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wylen Roeff Jorissen, verwekt bij zijn vrouw Ida,
hebben gedeeld 'eenen huyse, schuer, schop, backhuys, hostadt, hoff ende boomgaert, tsamen metten erffenisse ende syne toebehorten' van hun voornoemde ouders.
Gerit Jorissen krijgt toebedeeld 'het voorhuys met twee gebonden metten kelder ende wtcaemer, tsamen met allen den steen die aen den huyse sijn, metten hoff ende hopvelt daer aen liggende', gelegen tusschen die twee bruggen
* e.z.: de weduwe van Dirck Thonis Roeffen
* a.z.: Joncker Wassenborch
* e.e.: de streep van Willem Thomas en de voorkinderen Goossen Ariens
* a.e.: die gemeyn straet
Ook 'een stuck lants genoempt den Quaetcoop', gelegen aldaar
* e.z.: een steechde toebehoirende Willem Thomas
* a.z.: Henrick Nelis
* e.e. en a.e.: Lysbet, condividente voorschreven
Dit deel is belast met:
* een eenmalig bedrag van 170 Carolus gulden aan Roeffen Gerit Roeffen
* 50 Carolus gulden aan de andere condividenten
Getuigen: Dirck Hanrick Roeffen, Anthonis Cornelissen en Wouter Janssen Verstegen, schepenen in Vechell
Datering:
12-05-1612
Pagina:
385-386
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
35
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS