skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
31 Deels op beschadigde folio.
Deling tussen de erfgenamen en kinderen van Rut Jan Cluijtmans:
* Marten Aert Donckers en Gijsbert Jan Rutten als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Rutten
* Dirck Martens als man van Maijken, dochter van Rut Jan Cluijtmans
...
te ...
bel...
met...
gede...
erff...
cond...
op haer ...
voornompt...
Marten Aert Donckers en Gijsbert Jan Rutten als voogden over de minderjarige kinderen [van wijlen Jan Rutten] krijgen toebedeeld 'eenen seeckeren camp t(uelants)'...
...
... ofte
... eertijts
... d'een sijde
... onissen, d'ander
sijde ... erfgenamen
...r andere
einde ... van de gemeijne
... (R)olif Jan
... (wesende leen)rorich, los ende
(vrij uijtgenomen dorpslasten)
Het goed is belast met:
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
Ook een '(stuc)k tuelants', gelegen int Akert, genoemd den Hontstart, groot ontrent 30 roeijen
* e.z. en e.e.: mijnheer van den Velde
* a.z.: 'den heijligen geest lant'
* a.e.: de gemeijne straete aldaer
Ook een 'hoijbemdeken', gelegen in de Ackerse bemde, groot ontrent 3 voeder hoijs, 'wesende leenrorich'
* e.z. en e.e.: het goed van Peter Baudewijn cum suis
* a.z.: Thonis Martens
* a.e.: mijnheer van de Velde
Ook een 'eussel', gelegen in den Blankenborch, 'wesende leenrorich'
* e.z.: het goed van Lambert Janssen
* a.z.: de erfgenamen van Jan Aert Plips
* e.e.: het goed van Henrick Lamberts met anderen
* a.e.: de gemeijne van Vechgel
Ook een bedrag van 150 gulden 'van wegen het vercocht Roets goet'.
Dit lot moet 'helpen onderhouden het hecken hangende in de Bogertstraet aldaer ontrent sijn ierst loet'.
Vervolg:
Ook is afgesproken dat Dirck Martens als man van Maijken, hun mede-condivident, 'met sijn looth sal moeten verheffen dri parceelen van dit loot, te weten het ierste parceel, een hoijbemdken, een stuck lants genomt den hontstart met het eusselken hier voor breder vermelt staet'.
Dirick Martens als man van Maijken dochter voorschreven krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen gelach, met alle zijne holle, grachten, houtwas ende poterije daer toebehoorende', groot ontrent 9 lopensaet, gelegen aent Havelt, genoemd het Somerlaet, 'leenrorich int hof van Brabant'
* e.z. en e.e.: de gemeijne straete
* a.z.: de weduwe van Gerart Janssen met anderen
* a.e.: het goed van Dielis Aert Loijen
'Dit loot sal gehouden ende verbonden wesen aen sijn mede condividenten, te weten der onmundige kinderen van wijlen Jan Rutten, te geven eens de somme van hondert gulden' en een rente die betaald wordt op Lichtmis 1641.
'Dit loot sal gehouden wesen van wegen der onmundige te verheffen int leenhof van Brabant dri parceelen te weten een hoijbemdeken, een stuck lants genomt den Honstart met het eusselken der onmundige te deel gevallen'.
Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)
Datering:
09-10-1639
Pagina:
57-63
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
46
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS