skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
208 De erfgenamen, met name Jan Welten en Henrick soone Welt Peeter Roeffen, Dirick Willem van Heretum als man van Peterken, en Arien Goossens als man van Emken, de voorschreven Jan en Henrick Welten als kinderen van wijlen Welt Peter Roeffen, en Dirick Willens voorschreven als man van Peterken dochter van wijlen Welt Peters, en Arien Goossens als man van Emken voorschreven, ook dochter van wijlen Welt Peeters voorschreven, aan de ene zijde, en Jacob Crijnen als man van Emken, ook dochter van Welt Peeter Roeffen voorschreven, aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten over 'de dispositie testamentair gemaeckt bij Welt Peter Roeffen voorschreven, waer bij Jacob Crijnen inne der voorschreven qualiteijt gemaeckt was fide commis voor sijn aenpart ende contingente, ende dat in vuegen als volght.
In den iersten verclaeren Jan Welten, Henrick Welten, Dirick Willems en Arien Goossens te cederen ende te renuntieren over 't recht dat haer naemaels van wegen 't voorschreven fide commis sal ofte soude mogen competeren, gevende ende verleenende voor sulcx de voorschreven Jacob Crijnen vrij volcommen macht ende authoriteijt om sijn aenpart fide commissair metten erfrecht te besitten, hebben ende gebruijcken, ende te mogen vercoopen, hantwisselen, alieneren ende transporteren als eijgenaer, soo sij haer eijgen aenpart soude mogen doen, ende dat alles naer stijl van de bancke ende camere daer 't selve sal ofte soude mogen geschieden.
Des sal Jacob Crijnen voorgenoemt verbonden ende gehouden sijn alsoo te lossen, quijten, gelden ende betaelen dije renthe van hondert ende vijftich gulden capitaels jaerlycx den intrest van dijen te vergelden ente te betaelen staende aen Aert Donckers tot Sertogenbosch, waer voor hen al gemeijn aengestorven ende aen gedeijlt goet verbonden is, dat dije voorschreven Jan, Henrick, Dirick ende Arien Goossens nu noch ten eeuwigen daege haer ofte haere goederen daer over eenige schade, hinder ofte molestatie sal overcommen ofte aengedaen worden.'
Vervolg:
Getuigen: Jan Janssen van Asten, Marten Donckers en Anthonis Hendricxen, schepenen
Datering:
08-10-1644
Pagina:
359-362
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
46
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS