Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte35 Jan Huijberts voor zichzelf, Aerdt Claessen met procuratie aan hem gegeven door Willem Huyberts 'voor wethouderen der stadt Wesel gepasseert' op 15-12-1649, ondertekend door secretaris Raesvelt, Jacob Crijnen met procuratie aan hem gegeven door Peter Huijbers, op 26-11-1649 gepasseerd voor schepenen van Vechel, Hendrick van Plettenborch als man van Mariken dochter van Huijbert Peter Roeffen voorschreven, Lijsken dochter van Goort Jan Tijssen geassisteerd door haar vader Goort Jan Tijssen, en Mathijs Dircxen als man van Anthonisken dochter van Huybert Peter Roeffen, hebben uit krachte van de afstand van het vruchtgebruik door hun vader Huybert Peter Roeffen ten behoeve van voorgenoemden gedaan, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick Lamberts een 'huijs, hoff, bomgart met het aengelegen landt', groot ontrent 3 lopensaten, gelegen aent Franckefort
* e.z.: de weduwe van Goort Laureijns Claessen
* a.z.: Dirck Willems van Herethum
* e.e.: de gemijnt van Vechel
* a.e.: Goort Jan Tyssen
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 6 gulden aan Dirck Willems van Heretum
* een erfcijns van 4 gulden aan de erfgenamen van Joncker Vaeck
* een erfcijns van 3 pond payment aan Aerdt Evert tot Shertogenbosch aan de daartoe gerechtigden
* een cijns van 1 stoter en 1 negenmenneken aan de heer van Helmond
'Ende het lant behoorlijck te palen met Dirck Willems. Midts reserverende de vercooperen ses naestcomende jaeren voor Huijbert Peter Roeffen, hennen vader, om bij den coper te woonen'.
Getuigen: Wijllen Meussen en Anthonis Jacops, schepenen
Datering:
27-01-1650
Pagina:
48-50
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
49
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS