Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte58 'Alsoo seeckere questie ende verschille was geschapen te gerijssen tusschen' Dirick Baltessen van de Ryt, Geryt Heymans als man van Mariken, Jenneken weduwe van Laureyns Baltessen met haar minderjarige kinderen, 'absent', waarvoor Dirck Baltessen optreedt, Goordt Aelberts, Jan Aelberts, Phlips Aelberts en Tonis Jan Henricxsen als man van Anneken, allen kinderen van Arien Aelberts, aan de ene zijde, en Willem Tijs Goyerts van Rullen, getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens, eertijds weduwe van Symon Arien Aelbers, als vader van zijn, en van zijn overleden huisvrouws, kinderen, en Arien Goossens Schoenmaker als 'eijgen oom ende gevoegde', ter andere zijde. Er is een accoord gesloten over 'questieuse erffgoederen als erffelycke ende haeffelycke meublen, achtergelaten ende met de doot geruymptt door Anneken dochtere Symon Arien Aelbertsen, veweckt bij Anneken dochtere Goossen Ariens voorschreven, haer aen gecomen van Arien Aelberts haeren grootvader. Er is het volgende overeengekomen
* de erfgenamen van Arien Aelberts zullen hebben en behouden alle grond nagelaten door Anneken dochter van Symon Arien Aelberts, onder last dat de 'sullen betalen de begraeffenisse ende oncosten gedaen tot date deses', en nog 50 gulden aan Willem Tyssen ten behoeve van zijn minderjarige kinderen
* Deze minderjarige kinderen zullen hebben en behouden 'allen de erffekycke ende haeffelycke meublen', nagelaten door Anneken, 'wesen den onmundige kynderen halve sustere'
* Dirck Baltessen van de Rijt cum suis en Goert Aelbertsen consorte van Willen Tyssen als vader van zijn kinderen en hun oom Arien Goossens Schoenmaker beloven het voorgaande te respecteren
* Arien Gossens heeft beloofd Willem Tyssen 'costeloos ende schadeloos' te houden
Getuigen: Michgiel Donckers, Goijart Peter Rutten en Peter van Valderen, schepenen
Datering:
05-05-1654
Pagina:
85-86
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
51
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS