skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
215 Arien Goossens Schoenmaker, Arien Goossens den Jonge, Aert Servaes Delissen als man van Mariken, Catarina Goossens, Peter Willem Aertssen als man van Lysken, Geryt Jan Goossens, mede optredend voor zijn afwezige broers Matijs, Arien en Goossen, Aert Claessen en Jan Ariens Verlocht als voogden over de minderjarige zoon van Nicolaes Goossens, Willem Tijs Goorts en Arien Goossens Schoenmaker, voogden over de minderjarige kinderen van Willem Tyssen, allen kinderen en kleininderen van wijlen Goossen Ariensen, verwekt bij zijn vrouw Anneken dochter van Jan meester Claes van Berckel, hebben het goed gedeeld dat zij erfden.
Willem Matyssen en Arien Goossens Schoenmaker als voogden over de minderjarige kinderen van Willen Tyssen krijgen toebedeeld 'den vorsten acker opt Sytaert, metten landtmeter affgepaelt'
* e.z.: de mede condivident
* a.z.: het goed van Claes Jan Claes
* e.e.: de waterloop
* a.e.: het goed van de kinderen van Henrick Ariens en Peter Martens
Dit goed is belast met de helft van een erfcijns van 20 gulden 'aen de arme taffele tot Erp, ende te wegen den achtersten acker, ende te helpen te onderhouden het schoir gelegen int eussel'.
Geryt soone Jan Goosen Ariens, voor zichzelf, en mede ten behoeve van zijn afwezige broers Matijs, Arien en Goossen, krijgt toebedeeld 'de achterste twee gebonden met een lengen gebont aff te nemen aldaer den worm is getekent, met de halff cap affhangh, ende den backoven van een seecker huijs staende aen de Santsteegde, metten halven hoff, boomgaert, poteryen, volgens de palinghe daer tuschen gestelt, met het groesveldeken ende het steeghsken naer de weye oplopende, met noch het Rondtveldeken ende heytveldeken tegenover het Rondtveldeken, met noch de hellicht van den vorsten acker volgens den gesteken paele, waermede den selven is affgepaelt'
* e.z.: het goed van de mede condivident
* a.z.: de Bommelrode en op den gesteken pael
* a.e.: het goed van het minderjarige kind van Geryt Henricx
Vervolg:
Ook 'de Coyweye, noordtt waerts naest Vechel'
* e.z.: 'op den ouden grave daer door gaende'
* a.z.: het goed van Claes van den Sande
* e.e.: de erfgenamen van Jan Peter Coop
* a.e.: het goed van Claes van den Sande
Ook de helft 'vant achterste heytvelt'
* e.z.: het goed van Claes van den Sande
* a.z.: het goed van de mede condivident
* e.e.: het goed van Henrick Henrick Micgielssen
* a.e.: de mede condivident
Dit deel is belast met:
* de helft van een erfcijns van 10 gulden en 10 stuivers, 'wesende vyff malder roggen reductie, aent capittel St. Oedenroede'
* een erfpacht van 4 vaten rogge, 'reductie', voor 10 stuivers per vat, 'aen de cappelle aent Beugde onder Dinter'
* 2 erfcijnzen, ieder van 7 stuivers, te betalen aan rentmeester Battem
* een cijns van 2 stuivers aan de heer van Helmond
Aert Claessen en Jan Ariens Verlocht als voogden over de minderjarige zoon van Claes Goossens krijgen toebedeeld 'het achterste gedeelt van den achtersten acker, volgens de palinghe by den landtmeter gestelt'
* a.z.: de erfgenamen van Micgiel Micgielssen
* e.e.: het goed van Melchior Hermans
* a.e.: het goed van Jan Hens Cuypers en anderen
Dit lot krijgt van het tweede ten laste van Aert Faessen lot 50 gulden en ook van het vierde lot ten laste van Arien Goosens Schoenmaker 50 gulden.
Bijschrift: Jan Claessen heeft op 12-03-1663 verklaard 50 gulden ontvangen te hebben van Aert Servaes Delissen.
Bijschrift: Jan Claessen heeft op 22-04-1659 verklaard 50 gulden ontvangen te hebben van Arien Goosens Schoenmaker.
Arien Goosens den Jonghe krijgt toebedeeld 'het vorste deel van den achtersten acker, volgens de palinghe by den landtmeter gestelt'
* a.z.: den Bommelrode en den gesteken pael
* e.e.: het goed van Aert Everts
* a.e.: de weye van de mede condivident
Dit lot krijgt 100 gulden van het lot van Peter Willem Arts.
Vervolg 2:
Catarina dochter van Goossen Ariens krijgt toebedeeld de 'twee vorste gebonden van den huyse, gestaen aen de Santsteegde, aff te nemen alwaer den worm is getekent met de halff capp ende affhangh, mette schop, den halven hoff, boomgaert, poteryen volgens de palinghe daer tusschen gestelt, met noch het Hopstreepken ende den vorsten acker, volgens den gesteken pael'
* e.z.: het goed van de mede condivident
* a.z.: de erfgenamen van Henrick Micgielssen
* e.e.: de gemyntte
* a.e.: het goed van het minderjarige kind van Geryt Henricxsen
Ook 'de Coijweye naest Roede, aen de condividentten lant, op den ouden grave daer door gaende'.
Ook de helft van het 'achterste heytvelt'
* e.z.: het goed van Jan Peter Coop en anderen
* e.e.: het goed van Henrick Henricxsen
* a.e.: de mede condivident
Dit deel is belast met:
* de helft van een erfcijns van 10 gulden en 10 stuivers, 'wesende vyff malder rogge reductie, ider vadt ad seven stuijvers', aan het capittel St. Oedenrode
* een erfcijns van 33 stuivers 'aent capittel St. Jans'
* een erfcijns van 33 stuivers aan degenen die daar toe gerecht zijn
* een erfpacht van 1 malder rogge, 'reductie', die wordt betaald met 3 gulden, 'aen de arme taffele tot Dinter'
* een erfcijns van 2 stuivers aan Claes van Oetelaer
* een erfcijns van 2 stuivers aan de daartoe gerechtigden
Peter Willem Arts krijgt toebedeeld als man van Lysken een 'huys opt Sytaert mette schop, metten halven hoff ende oock het halff eussel, volgens de palinghe door den landtmeter gestelt'
* e.z.: de gemynen waterloop
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: de gemeynt
* a.e.: het eussell van Micgiel Donckers
Datering:
15-02-1656
Pagina:
325-335
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
51
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS