skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte137 Peter Henrick Lamberts, Tonis Henrick Lamberts, Ariaen Willem Meussen, man van Emken dochter van Henrick Lamberts, Willem Symonssen als man van Mariken Henrick Lamberts, allen kinderen en erfgenamen van Henrick Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Heylken Lonissen hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Peter Henrick Lamberts krijgt toebedeeld een 'huys, hoff, boomgaert ende het aengelegen halff lant, hopvelt, schuerplaets ende den helen dries, by hen condividentten gepaelt, me allen poteryen ende gerechticheden van dyen', gestaen ende gelegen aent Haevelt in de Tillartse tiende
* e.z.: Arien Willem Meussen, mede condivident
* a.z. en e.e.: de gemyne straet
* a.e.: het goed van Anthonis Jans Jacobs
Ook 'een weytveldeken, gelegen ter selve plaets
* e.z., e.e. en a.e.: het goed van Arien voorchreven, mede condivident
* a.z.: het goed van Tonis Jacons en Andries Jan Tonis
Ook de helft van een 'acker teulants', genoemd den Kessel acker, gelegen in de Nederboecxste tiende
* e.z.: het goed van Jan Aerts
* a.z.: Ariaen Willem Meussen, mede condivident
* e.e.: het goed van Henrick Dirck Jacobs
* a.e.: het goed van de heere van den Velde
Ook de helft van 'een stuck teulants', genoemd den Roijacker, gelegen int Akerse tiende
* e.z.: den Schopacker
* a.z.: Arien Willem Meussen, mede condivident
* e.e.: Henrck Geryts bemt
* a.e.: het goed van Aert Roeloffs van Kilsdonck en Catarina 'de suster'
Ook de helft in 'enen hoybemt, gelegen aen d' Oude Aa'
* e.z.: het goed van Jan Gerytsen
* a.z.: Gerijt van Diperbeeck
* e.e.: de gemyne Aa aldaer vloyende
* a.e.: het goed van Tonis Marten Meussen
Dit lot is belast met:
* een erfcijns van 9 gulden en 10 stuivers aan Heylken weduwe van Jan Symons
* een erfcijns van 2 gulden en 2 stuivers 'aent groot gasthuys binnen Den Bosch'
* een erfcijns van 21 stuivers 'aen de h. geest ten Bos'
* een erfcijns van 21 stuivers 'aen den armen tot Vechel'
Vervolg:
* een erfcijns van 14 stuivers 'aen de ceusterije tot Vechell'
* een cijns van 2 stuivers 'aen de domeynen van Brabant'
* een cijns van 2 stuivers aan de heer van Helmond
Thonis Henrick Lamberts krijgt toebedeeld een 'huys, boomgaert, poterijen ende gerechticheden, met de hellichte der landeryen daer aen gelegen, aen de straet, effen breet te maken elcx loote, gelegen int Franckfort in de Davelerse tiende'
* e.z.: het goed van Evert Rutten
* a.z.: het goed van Willem Sijmons, mede condivident
* e.e.: het goed van Goort Jan Tysen
* a.e.: de gemyne straet
Ook de helft in een 'stuck lants genoemt de Hoeff, met de poteryen ende gerechticheden'
* e.z.: Roeff Segers en Henrick Geryts
* a.z.: het goed van Willem Symons, mede condivident
* e.e.: het goed van Dirck Martens
* a.e.: de gemyne straet
Ook de helft van een 'groesvelt, genoemt den Blanckenborch'
* e.z.: Willem Symons, mede condivident
* a.z.: Phlips Jan Rutten cum suis
* e.e.: het goed van Bartholomeus Willems
* a.e.: de gemyne straet
Ook vier 'stucken lants genoemt den Achtersten Cluijter, metten houtwassen, gelegen int Akert'
* e.z.: het goed van Dirick Martens cum suis
* a.z.: het goed van Symon Jan Symons en Lenert Lenerts
* e.e.: het goed van Claes Marcelissen en Daniel Jan Tonis
* a.e.: het goed van Willem Symons, mede condivident
Ook 'een stuck teulants, genoemt de Streep, gelegen in de Nederbyest'
* e.z.: het goed van Luycas Roelofs van Kilsdonck
* a.z.: het goed van Marijs Jan Tyssen
* e.e.: het goed van Henrick Dirck Jacobs
* a.e.: St. Antonis Acker en Lambert Rombouts
Ook de helft van 'een hoybemt, genoemt Dirck Jan Deenen Bemptt', hooiende met Willem Symons, mede condivident, en rijdente tegen Tonis Marten Meusen en Micgiel Donckers sum suis.
Ook de geft van het 1/6 deel in 'enen hoybemt, gelegen int Dorshout, hoyende ende deelende met Thonis Jacobs cum suis'.
Vervolg 2:
Dit lot is belast met:
* een erfcijns van 10 gulden aan Huybert Peter Roeffen
* een erfcijns van 21 stuivers 'aent brandtt gasthuijs binnen Den Bosch'
* een cijns van 2 stuivers, 2 oort en 2 penningen aan de heer van Helmond
Willem Symons als man van Mariken krijgt toebedeeld een 'esthuys staende op den grondtt van Peter Henrick Lamberts, met noch de gerechte hellichte der landeryen gelegen int Franckefort aen de straet, effen breet te maken elcx loote, in de Davelerse tiende, met alle poteryen ende gerechticheden'
* e.z.: het goed van Tonis Henrick Lamberts, mede condivident
* a.z.: het goed van Daniel Tonis Daniels
* e.e.: het goed van Marten Lamberts
* a.e.: de gemijne straet
Ook drie 'stucken lants gelegen int Akert genoemt den Vorsten Cluytte, metten houdtwasch'
* e.z.: het goed van Delis Delissen
* a.z.: het goed van Aert Jan Lamberts
* e.e.: het goed van Thonis Henrick Lamberts, mede condivident
* a.e.: de gemyne straet
Ook de helft in 'een stuck lants genoemt de Hoeff, met noch een hellichte int weytveldeken met allen houdtwaschen'
* e.z. en a.z.: Tonis Henrick Lamberts, mede condivident
* e.e.: het goed van Bartholomeus Willemsen
* a.e.: de gemeyntte
Ook een 'acker met allen houtwassen ende poteryen, gelegen aent Beuckelaer'
* e.z.: Henrick Dirck Jacobs cum suis
* a.z. en e.e.: de gemyne straet
* a.e.: het goed van Henrick Peter Tonis
Ook de helft in 'enen hoybemt genoemt Dirick jan Deenen bemptt', hooiende met Thonis Henrick lamberts, mede condivident, en rijdende tegen Tonis Marten meysen en Micgiel Donckers cum suis.
Ook de helft van het 1/6 deel in 'enen hoybemt, gelegen int Dorshout, hoyende ende delende met Tonis Jacobs cum suis'.
Dit lot is belast met:
* een erfcijns van 5 gulden aan Huybert Peter Roeffen
* een erfcijns van 21 stuivers 'aent brant gasthuijs binnen Den Bos'
Datering:
20-02-1659
Pagina:
171-179
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
52
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS