Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte57 'Alsoo seeckere process ende verschille was opgestaen' tussen Dirick Baltissen van der Rijtt, Gerit Heijmens als man van Mariken, Jenneken, weduwe van Laureijns Baltissen met haar minderjarige kinderen, 'ansentt', waar voor genoemde Van der Rijt, geassisteerd door Jenneke's oudste zoon Baltis Lauereijnssen, optreden, Goert Alberts, Jan Alberts, Flips Alberts en Thunis Jan Handricx als man van Anneken, allen kleinkinderen van Arien Alberts aan de ene zijde, en Arien Goossens den Jongen en Jan Lauereijnssen als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Thijs Goijertse van Rullen, die was getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens, eertijds weduwe van Sijmen Arien Albertse, aan de andere zijde, 'belangende een seecker accoort over ettelicke achtergelaten goederen ende met de doodt geruijmt door Anneken dochter Sijmen Arien Alberts des voorschreven onmundige kinderen halff suster, alles vermellens den selven contracten met Arien Goossens den Ouden ende Willem Tijssen aengegaen wesende van den dato den 14en meij 1654 breeder inhoudende.
* Soo hebben de voorschreven Dirick Balttijssen van der Rijt cum suis wel expresselick van den selven contractten gedeessisteert ende van allen de goederen des selffs contractts mellende gherenuncieert ten behoeve van de onmundige kinderen Willem Tijssen van Rullen voorschreven, verweckt bij Anneken Goossen Ariens voorschreven'.
* Ook 'zijnde geassopieert, doot ende te niet alsulcken vijftich gulden als bij den voorschreven Van der Rijt ende conssorten hebben wt gegeven aen Willem Thijssen voorschreven, ende voordere andere ongelden tot dijen eijnde wtgereijckt.
Vervolg:
* Soo hebben de voorshreven momberen ten regaerde van dijen in consideratie genomen ende de voorschreven erffgenamen van Arien Alberts de sess jaeren vruechten, baeten, proffijtten der gronden van erven bij hun genoten vrij gelaten ende quijt geslagen, ende dat tot redenen voorschreven dat den voorschreven Van der Rijt met de zijnen verschijen penninghen ende oock meer als de vruchten, proffijtten in de zess jaeren waeren bedraegende heeft gedeborseert ende wtgegeven, ons gebleken,
* met verdere regeling over de betaling van kosten
Getuigen: Melijs Gerijt van Dijeperbeck, Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx, schepenen. M. van der Sloot, secretaris
Datering:
22-01-1661
Pagina:
110-112
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
53
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS