skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte20 Jan Gysberts, Michiel Gysberts, Christiaen Gysberts, Jan Willems als man van Jenneken dochter van Gijsbert Jan Aelbers, Andries Laurens van den Bogaert als man van Christina, Wouter Donckaerts als man van Maeyken, Geridtjen dochter van Gysbert Jan Aelers, weduwe van Jan Melissen van Dieperbeeck, allen kinderen en erfgenamen van Gijsbert Jan Aelers en zijn vrouw Margriet van den Berghe, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Michiel Gijsberts krijgt toebedeeld een 'huys, hof, boomgaert, schuere, brouwhuys, schoppe, gelegen in de Straedt'
* e.z.: het goed van Jan Rombouts
* a.z.: 'den kerckhof van Vechel'
* e.e.: de gemeyne Aa
* a.e.: de gemeyne straet
Dit lot moet 500 gulden geven aan de andere erfgenamen.
Dit lot krijgt ook 500 gulden uit 1.000 gulden, 'heffende opt korpus van Veghel', en nog 400 gulden 'staende opt korpus van Vechel' van 10-02-1621, en een brief van 1.000 gulden van 09-06-1624.
Bijschrift: de erfgenamen van Gijsbert Jan Alers verklaren op 30-09-1666 dit bedrag van 500 gulden ontvangen te hebben van Michiel Gijsberts. Getuigen: Handryck Handryck Martens en Peter van Valderen, schepenen
Jan Gijsberts krijgt toebedeeld 'de Prekers streep', groot 3 lopen en 21 roeyden
* e.z.: het goed van Thonis Roelofs
* a.z.: de Geer
* e.e.: Phlips Jan Thonis
* a.e.: de Offere
Ook 'het achterste Offeren', groot 2 loopen en 35 roeyen
* e.z.: den Geer
* a.z.: de rest vant Offeren
* e.e.: Dries Dirckx
Ook 'het achterste Kluytvelt gelegen tot Erp, beneffens' de weduwe Magdalena van der Haghe.
Ook 'de helft van het Eeussel op de Watersteecht, met de ander helft te deelen'
* het goed vam de erfgenamen van Jan Hendrick Vreynsen
* a.z.: de weduwe van Aert Geridts
* e.e.: de weduwe van Geridt Stoven
Dit lot is belast met een cijns vam 5 duiten aan de heer van Helmond.
Christiaen Gysberts krijgt toebedeeld 'het resterende deel van het achterste Offeren', groot 6 lopen,
Vervolg:
zoals het daar is afgepaald
* e.z.: de voorschreven Offeren
* a.z.: 'neffens de offere des twedens lots'
* e.e.: Dries Dirckx
* a.e.: Evert Rutten
Ook 'de helft van het goedt tot Breugel', met zijn lasten.
Ook een rente van een bedrag van 600 gulden, zijnde deel van 800 gulden, die moet worden betaald door het 'korpus van Vechel'.
Jan Willems krijgt toebedeeld 'het voorste Offeren', groot 6 loopense en 40 roeyen, zoals het daar is afgepaald
* e.z.: de Bukelerse steecht
* a.z.: 'een deel in het selve Offeren'
* e.e.: de gemeynt
Ook 'de helft van het goedt tot Breughel', met zijn lasten.
Het 'voorschreven stuck lants genoemt het Offere neffens de steecht' is belast met een erfpacht van 1 mauwer gerst, 'ofte een mudde volgens de brieven', reducibel, die wordt betaald met 5 gulden tot Shertogenbossche aen monsieur Maussin.
'Daerenboven sal het voorschreven stuck lants genoemt de Offere geobligeert sijn het geheele hecken met de palen in vrede te houden ende te wegen beyde de offere het voorste ende het achterste'.
Ook 500 gulden van een brief van 1000 gulden van 24-01-1624 te betalen door het 'korpus van Veghel'.
Wouter Donckers krijgt toebedeeld 'ses lopense in eenen acker geheeten den Thyssen Kamp, met noch eenige roeyen', 'hem toe te komen van Jan Driessen helft in den selven Thyssen Kamp. So nochtans dat desen op syne costen sal ondersoecken met Jan Driessen, ende den anderen, noch een deel in Thyssencamp ten deele hebbende, sal moeten verschuyven hem competerende met syn anderhalf loopense'
* e.z.: den Peters Acker
* a.z.: een deel in den selven Thyssen Kamp
* e.e.: de gemeyne straedt
* a.e.: de erfgenamen van Aert Geridts
Ook de helft van 'het Eusselen op de Watersteecht, met de andere helft te deelen'
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Jan Handrick Vreynsen
* a.z.: de weduwe van Aert Geridts
* e.e.: de weduwe van Geridt Stoven
Vervolg 2:

Andries van den Bogaertt krijgt toebedeeld 'den halven krommen Acker', groot 5 loopen en 10 roeyen, zoals het is afgepaald
* e.z.: het goed van Peter Claessen
* a.z. en e.e.: de gemeyne straet
* a.e.: het goed van den condivident
Ook 1 lopense en 7 roeyen in 'de voorste Offeren'
* e.z.: het goed van Dries Dirckx
* a.z.: de condivident
* e.e.: het achtersten Offere
* a.e.: de gemeyne straedt
Ook de helft van 'het hoyvelt achter Ham', hooiende en rijdende met Geridt Stevens.
Ook de helft van 'een hoyveldjen aen de Hintelt, gelegen neffens erve Thijs Jan Thyssen.
Ook de helft van 'een heyvelt gelegen aen de Heij neffens de erfgenamen Aert Boumans'.
Ook 'een kluytvelt gelegen in het Akert, genoemt Snelven'.
Ook 'een kluytvelt op de Boeckt'
* e.z.: het goed van Jan Aerts van Schyndel
* a.z.: Handrick Handrickx van Erp
De helft van 'den Krommenacker' is belast met een erfcijns van 5 gulden aan Beatrix van Laere tot Hilvarenbeeck, 'daer mede betalende de helft van een rente van twee hondert gulden staende op den heelen Krommenacker aen den voorschreven Beatrix'.
De 'voorschreven lopense ende seven roeyen in het voorsten Offeren' moete wegen 'het geheel achtersten Offeren van de voorschreven loten'.
Ook een bedrag van 200 gulden uit een brief van 800 gulden, te betalen door het 'korpus van Veghel'.
Gerytken Gijsberts, weduwe van Jan Amelissen, krijgt toebedeeld 'de ander helft van den voorschreven Krommen acker', groot 4 lopense en 25 roeyen
* e.z.: Aert Goerts
* a.z. en e.e.: de gemeynte
* a.e.: den condivident
Ook 'in den Thyssen Camp' 1 loopense en 25 roeyen
* e.z.: het goed van Jan Driessen
* a.z.: den condivident
* e.e.: de gemeyne straet
* a.e.: de Geer
Ook de helft van 'het hoyvelt achter Ham', hooiende en rijdende met Geridt Stevens.
Datering:
15-10-1665
Pagina:
19-25
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS