Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte269 'Alsoo seeckere rentte van vyftich guldens capitaels is staende ten laste van Adriaen Goossens de Schoenmaecker op seecker huijs staende alhier tot vechel in de Straett ten behoeve ende opgedragen aen Hendrick Jan Willems, ende mitten tegenwoordich bij forme van accoordt is gecomen aen Meryken Philpsen, Hendrick Jan Willems achtergelaten weduwe, ende alsoo daer geen brieven van de gementioneerde vyftich gulden ende sijn te vinden, met verklaringe van Merijken voorschreven geene daer van gesien te hebben, niet tegenstaende soo compareerden alhier voor schepenen Goort Philipsen ende Peter Philipsen, inwoonder alhier, ende dat uijt laste Merijken voorschreven, d' welcke bekennen ontfangen te hebben ten behoeve van haer Merijken, de somma van vijftich gulden met alle intresten van Adriaen Goossens voorschreven'.
Getuige: Sijmon Jan Sijmons
Datering:
02-02-1672
Pagina:
348
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS