skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Rens van Ballegooij
Rens van Ballegooij Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Rens van Ballegooij
Rens van Ballegooij Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
457 'Cornelis van der Hagen, versochten curateur over den geabondeerden boedel van Jan Ariaens Verlocht door de crediteuren, gepresenteert advies van rechtsgeleerden door de heer Jan van Ravenstein ende van den heere Van Meerven, gedaen in dato den 16 maij 1672, waer uijt die heeren schepenen van Vechel hebben genomineert ende geauctoriseert den voorschreven Van der Hagen in dato den 17 maij 1672 tot de curateele des selfs verlaten boedels, heeft uijt dijer qualiteijt ende door expres decreet ende auctorisatie voor heeren schepenen van Vechel in dato den 10 Januarij 1676 door requeste geteeckent met de gelijcke crediteuren, als oock mede gehadt hebbende advies van rechts geleerden van den heere van Hamel ende Copes van dato den 4 januarij 1676, hen daer naer gereguleert, naer drij sondaechse proclomatien wettich gedaen als blyckt uijt den relaese des vorster, wettelyck ende erffelyck vercocht, opgedragen ende overgegeven, voorgegaen zynde wettige insinuatie aen de geintresseerdens die in toecomende mochte comen van erfgenamen te willen sijn ofte pretensie daer op maecken, aen Jan Jan Geraerts van der Heyden alle de goederen van Jan van Locht Fabri, wesende seecker huys, hoff, schop, gelegentot Vechel met synne poteryen ende gerechticheden van dijen tot Vechel aen den Wilberts Hoeck'
* e.z.: Catalyn Ceelen
* a.z. en e.e.: de gemeynte met Tonis Jan Peters
* a.e.: de erfgenamen van Willem Peters
Ook 'eenen acker teulandts aen de Santsteechde, genaemt Annen Hoeve', groot ontrent 10 lopens
* e.z.: het goed van de Sande
* a.z.: Jacob van der Hagen
* e.e.: de gemeyne Santsteechde
* a.e.: de Smitscamp
Ook 'een stuck lants in Lochtenborch', groot ontrent 1 sesterse
* e.z.: het goed van Aert Tonis Martens
* a.z.: Catalijn Ceelen
* e.e.: de gemeyntte
* a.e.: Aert Tonissen
Ook 'een stuck lants met hoeffken', wezende 7 lopens, 'ongedeylt, wesende bergen ende houtwassen daer in gelegen, te deylen met Aert Tonis Martens'
Vervolg:
* e.z.: Van de Sande
* a.z.: de erfgenamen van Jan Hens Cuypers
* e.e.: de erfgenamen van Dirck den Molder
* a.e.: de gemeyntte
Ook 'een groesvelt', groot 1 setsersse
* e.z.: het goed van Toniske Jan Peters
* a.z.: Catalijn Ceelen
* a.e.: Maijken Matheeussen
Ook 'een lopen lants genaemt het Streepken'
* e.z.: Joost Delissen
* a.z.: Tonis Jan Peters
* e.e.: Willem Peters
* a.e.: Tonisken Jan Hens Cuijpers
Ook 'een stuck lants met eenige groese, genaemt Peter Coop', groot ontrent 5 lopen
* e.z.: het goed van de Sande
* a.z.: Jan Jan Geraerts
* e.e.: Van de Sande voorschreven
* a.e.: de gemeyntte
Ook 'een stuck lants in den Wilbers hoeck', groot ontrent 1 sestersse
* e.z.: het goed van Atalijn Ceelen
* a.z., e.e. en a.e.: Aert Tonissen
Ook 'eenen weycamp, groot ontrent ses lopens, met eenen hipveldeken, groot ontrent 20 royen, gelegen in den Wilbers Hoeck'
* e.z.: de erfgenamen van Jan Peter
* a.z.: de erfgenamen van Willem Peters
* e.e.: Tonis Jan Peters
* a.e.: de gemeynte
Ook 'een halve weije ende heijtvelt', samen groot ontrent 8 lopens, 'te weijen met Catalyn Ceelen'
* e.z.: Aert Tonissen
* a.z.: Dirck Jan Jacobs
* e.e. en a.e.: de gemeynte
Ook het 1/6 deel in 'eenen hoybeemt den Amer', groot ontrent 2 karren hoijwas, hooiende met Catalyn Ceelen en Aert Tonissen, rijdende tegen de erfgenamen van Adriaen Aerts en Hendrick Dirck Jacobs
* e.z.: Lambert Geraert Goossens
Ook het 1/4 deel in 'eenen hoybeemt in de Lange Bunders, genaemt den Pieck', groot ontrent 2 karren hoywas, hooiende met Catalyn en Aert Tonissen voorschreven
* e.z.: Fijfkens Amer
* a.z.: Claes Jan Dirx
* e.e.: d' Aa
* a.e.: de gemeynte van Vechel
Het goed is belast met:
* de helft van een erfpacht van 3 malder rogge, maat van St. oedenrode, 'aen het Caritaet van Sambeeck'
* de helft van een erfpacht van 1 malder rogge 'aen den H. geest tot St. Oedenrode
Vervolg 2:
* de helft van een erfcijns van 1 gulden aan Jan Hendrick Aerts tot St. Oedenrode
* de helft van een cijns van 14 stuivers 'aen de parochie kerck tot St. Oedenrode'
* de helft van een cijns van 18 stuivers 'aen de gemeynt van Vechel'
* 'uijt Copen acker' een cijns van 2 gulden aan rentmeester Donder
* een cijns van 4 gulden, 3 stuivers en 8 penningen aan 'de arme tafel tot Vechel'
* een erfcijns van 3gulden aan de weduwe van Peter Cotel tot Shertogenbossche
* een cijns van 9 stuivers 'aen de gemeyntte van Vechel'
* een cijns van 6 duiten 'aent boeck van Middelroij
* het 1/4 deel van een cijns van 11 stuivers en 9 denier 'aen de domeynen in verscheyde texten'
* een erfcijns van 14 gulden aan Jan Janssen Coppens
* een erfcijns van 9 gulden en 10 stuivers aan Willem Jacobs van de Santvoort
Getuigen: Arij Smits en Jan Aerts van der Mee, schepenen
Datering:
24-01-1676
Pagina:
630-633
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS