Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte17 Gerart Janssen van Diperbeeck, Goort Peeter Rutten, Anthonis Jacobs, Willem Bartholomeussen, Henrick Dirck Jacobs, Jan Dircxen Cruijsbruer, Peeter Huijberts, Jan Welten, Anthonis Gijsberts, Gijsbert Anthonis Stoven, 'alle ingesetenen lofwerdige persoonen van geloove wesende schepenen ende borgemeesteren des dorps van Vechell, Gilis Rolofs van Liessel, Arian Goossens Scheenmaker, Niclaes Pauwelss en Jan Geerlings, ook geloofwaardige inwoners van Veghel, hebben op verzoek van de stadhouder, schepenen en borgemeesters van Veghel een verklaring afgelegd.
Ze verklaren 'dat die regeerders van Vechell van allen ouden tijden soo verrre henne kennisse is streckende gewoon sijn geweest haere ingesetenen te setten ende tauxeren niet reelijck maer personelijck naer advenant van haer bedrijff, welvaren ende vuijtganck van hen vee, ter concurentie van de loopensaten die sij sijn gebruijckende op den gront van Sint-Oedenrode, Schijndel oft andere plaetsen, namentlijck die van der Eerde die naest Rode woonen ende die landerijen aldaer gebruijckende, ende die schaere daer van tot Vechel brengende, ende henne vee daer van onderhouden, ende alsoo hen welvaren op de gemeijnte van Vechel daer van treckende.'
Getuigen: Geryt Jansen van Dyeperbeck, Goijart Peter Rutten, Anthonis Jacops, Wijllem Meussen, Hendrick Dirck Jacobs, Jan Dircx Cruijsbruer, Peeter Huijbers, Jan Welten, Antonis Gyben, Geraert Antonis Stoven, G. van Liessel, Ariaen Gossens, Claes Pauwels, Jan Gelinck, Matijs Peters, Henrick Heijmans, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, Jan Jan Dierckx en Peter van Valderen
Datering:
05-04-1658
Pagina:
63-65
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS