skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte13 Anthonis Hendricx, oud ongeveer 82 jaren, 'gewesen scepene, borgemeester ende verscheije malen kerckmeester als armmeester tot Vechel', Willem Bartholomeussen, 'out schepenen, borgemeester als armmeester tot Veghel', oud ongeveer 73 jaren, Anthonis Jacobs, 'oock out schepen, borgemeester ende verschije jaeren kerckmeester', oud ongeveer 75 jaren, Aert Geritssen, 'oock out schepen ende borgemeester', oud ongeveer 70 jaren, Jan Jan Diricx Cruijsbruer, oud ongeveer 84 jaren, 'gewesene schepen als borgemeester', Anthonis Gijsbert Smits, oud ongeveer 68 jaren, 'gewesene borgemeester', Jan Peter Elias, oud ongeveer 66 jaren, 'ghewesene borgemeester als kerckmeester', Gerrit Stevens, oud ongeveer 63 jaren, 'gewesene borgemeester, alle ingesetetten nagebueren tot Vechel', leggen op verzoek van de wethouders van Veghel een verklaring af.
Ze verklaren 'dat de persoon off perssonaet van Vechel sculdich ende gehouden was wt de thientt het perssonaet toe comende most onderhouden de groote clock met de bueck van de kerck met de kooren ende ornamenten ende noch daer en boven eenen beer tot dinste van de gemeijntte, die welcke veele jaeren herwaerts bij hunne diponentten kennissen ten verscheijen plaetsen is bestelt geweest.
Daer en boven verclaert Anthonis Hendricx, eersten diponentt in desen, alnoch warachtich te wesen als wanneer hij kerckmeester was in den jaeren 1625 alsdoen ontfanghen te zijn wt handen van Rogier van Broeckhoven als renttmeester dijer tijt vant personaet van Vechel ter somme van vierhondert gulden tot reparatie van de kerck van Vechel. Als oock verclaert alnoch Anthonis Gijsberts Smitt warachtig te syn hoe dat Johan Habraken, pastoor tot Vechel, in den naem van den persoon heeft betaelt 16 gulden onbegrepen die welcke hij verdint hadde aen iserwerck te maecken aen de groote klock, welcke betaelinge geschiet zijnde in den jaeren 1628.'
Vervolg:
Ondertekend door: Anthonis Hendricxsen, Wijllem Meussen, Anthonis Jacops, Aert Geritsen, Jan Jan Dircx Cruijsbroer, Antoni ... , Jan Peter Elias, Geret Steevens, Matijs Peters, Melys Geryts van Dijeperbeck, G. Roeffs, Peter van Valderen en Lambert van der Straten
Datering:
14-01-1661
Pagina:
49-51
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
66
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS