Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
41 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte64 Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Van Rhemen met een bericht op het rekest van Adriaan Gillis Camper drossaard der Baronie van Cranendonk stad Eindhoven en omliggende heerlijkheden Woensel Gestel Strijp en Stratum, verwijzend naar een plakkaat van 14 juli 1775 art.16 met het verzoek om uitbetaling van de premie vanwege de arrestatie [apprehensie] van een zekere Gerard Knoops geboren onder het ambt van Montfort in het overkwartier van Gelderland doch sedert 2 jaren te hebben gevagebondeerd en ten plattelande heeft rondgezworven en die uit kracht van een vonnis van de Woenselse schepenen dd. 13 oktober 1786 wegens inbraken en kerkdiefstallen met de dood is gestraft.
Datering:
maandag 20 november 1786
Pagina:
340v
Plaats:
Eindhoven / Woensel / Gestel / Strijp / Stratum / Montfort
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
443 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte284 Rekest van mr. Stapel Codde secretaris van Eindhoven, Woensel, Gestel en Stratum over de interpretatie van de ordonnantie op de 40e en 80e penning en van een resolutie van 5 februari 1699.
Datering:
dinsdag 11 mei 1700
Pagina:
522
Plaats:
Eindhoven / Woensel / Gestel / Stratum
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
248
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte83 Rekest van Francois BLOMMAERTS eigenaar van de GENNEPER WATERMOLEN te EINDHOVEN en juffrouw VAN DER WAERDE mede in eigendom hebbende de WATERMOLEN te WOENSEL verklaren dat een zekere Gerrit Amans DE LAURE pachter van de WATERMOLEN te STRATUM ‘hem vauteert resolutie te hebben dat hij in de aenstaende verpachtinge met sijn karre alleen ende seclusie van de supplianten ende verderff van der supplianten molens ende groot ongemack van de inwoonders der stadt van Eijndthoven volens nolens het graen sullen halen ende breken waerover clachten gedaen sijnde op de 11e meert 1661, is verstaen dat deselve remonstra[n]tie soude worden gestelt in handen van de heeren op de verpachtinge gaende ende naer bevindinge te disponeren.
Waerop naer informatie verstaen is dat de supplianten met hare molenkarren ut de stadt vermogen te halen soo als van outs gewoon is geweest daer tegen de voors. de Laure jaerlijcx is woelende, om alleen het gemael aldaer te hebben tot groote prejuditie van de supplianten, die een groote erffrente jaerlijcx aent lant hebben belooft, versouckende oversulcx de supplianten dat haer Ed. Mo. bij de genomen resolutie believen te blijven en op de aenstaende ende verdere verpachtinge, haer soo als voor desen te permitteren met hare molencarren ende behout van hare molens binnen de stadt Eijndthoven te laten comen de granen te halen te laten breken ende wederbrengen, waerop is goetgevonden dat de requeste gestelt sal worden in handen van de heeren gaende op de aenstaende verpachtinge om heur op alles te informeren ende disponeren soo als sullen bevonden te behooren’.
Datering:
23 februari 1662
Pagina:
77v
Plaats:
Eindhoven / Woensel / Stratum
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte53 Rekest van de regenten van de stad Eindhoven en omliggende heerlijkheden Woensel, Stratum Strijp en Gestel die de lijsten hebben ingestuurd van de pioniers en aardkarren die zijn ingezet t.b.v. de fortificaties van ’s-Hertogenbosch en Breda , de levering van hooi, stro, hout, turf etc. aan het geallieerde leger, op mars zijnde detachementen en aan de Oostenrijkse, Engelse, Hannoverse en Hessische troepen [met details] – zie ook folio 378
Datering:
dinsdag 24 februari 1750
Pagina:
325r
Plaats:
Eindhoven / Woensel / Stratum / Strijp / Gestel / Hertogenbosch, 's- / Breda
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
363 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS