Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
31 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte70 Rekest van pastoor en kerkmeesters der roomse kerkschuur van Schijndel in kwartier Peelland die permissie vragen om een nieuwe kerkschuur te mogen bouwen waarvan in het rekest de Rhijnlandse maten zijn aangegeven en wel op dezelfde plaats van de oude kerkschuur en daartoe tijd te vergunnen tot de laatste dag van 1772, om de materialen en verder alles wat doenlijk is in gereedheid te brengen en vervolgens aan het metselen en bouwen te kunnen beginnen wat geruime tijd vergt; bovendien vraagt men permissie het dak van de kerkschuur en het kamertje met gebakken pannen te mogen beleggen, hetgeen uit precautie zou geschieden, alsdan de supplianten te accorderen om het dak met gedreven stro of riet te mogen maken; en dan voorts nog in consideratie gevende om de zijmuren der kerkschuur, vermits de zuidzijde tegen een gemene passagie aanquam, te mogen opmetselen ter hoogte van 12 voet, tot voorkoming van alle stoornis en ergernis voor de voorbijgangers en om op die wijze des te beter het licht in het alzo grote en nodig zijnde gebouw voor de menigvuldige gemeentenaren van boven te kunnen ontvangen; en dat eindelijk haar Ho: Mo: geconsidereerd dat de oude kerkschuur moest worden afgebroken alvorens de nieuwe te kunnen zetten, aan de supplianten toe te staan, om inmiddels en tot de dag dat de nieuwe zo ver in staat zou zijn de dienst te mogen verrichten in een nabij gelegen schuur of ander gebouw, met goedvinden op aanwijzing van de kwartierschout of in geval van absentie van zijn stadhouder; een kopie van dit rekest wordt gezonden naar de kwartierschout van kwartier Peelland ter advisering aan de Ho: Mo:.
Datering:
maandag 31 december 1770
Pagina:
928
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
108 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte31 Rekest van Johan Willem Jorres vorster en gerechtsbode van Schijndel in kwartier Peelland over het van ouds bekende verschijnsel van het ophalen van kermis-, en nieuwjaarsgiften, paaseieren etc. wat jaarlijks 126:4:3 opbracht maar dat ging soms in de 14 jaren dat hij in dienst is gepaard met onaangenaamheden en in andere dorpen in kwartier Peelland kregen de meeste vorsters al vaste traktementen en werden die rondgangen langs de ingezetenen opgeheven; hij verzoekt nu die 126 gl. te mogen ontvangen van het corpus van Schijndel te mogen ontvangen als vaste inkomstenbron zonder rond te hoeven gaan en dat per Pasen 1771 want 1770 heeft hij al opgehaald; een kopie wordt doorgestuurd naar de Raad van State ter advisering aan de Ho: Mo:. – zie ook folio 815 [missive van de Raad van State]
Datering:
donderdag 12 april 1770
Pagina:
283
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
108 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte19 Rekest van de heren doctoren van de Theologische Faculteit te Leuven inhoudende dat een zekere Simon van der Laak die voorgeeft patroon of collator te zijn van een zekere beurs gefundeerd door Johannes Hubertus van Loemel voor 6 jongelingen van zijn maagschap om daarmee te leren lezen en schrijven, in 1757 middel had weten te vinden om zich bij de Raad van Brabant te Brussel te kwalificeren tot de ontvangst van 3 onderscheiden renten ten laste van de stad Antwerpen die tot de genoemde fundatie zouden behoren en zulks in prejuditie van Jan Danckaarts die was aangesteld als rentmeester van die fundatie; met tevens de mededeling dat Leuven ook de grote tienden te Schijndel bezit [met veel details]. – zie ook folio 194, 578, 613 [collator Simon van der Laak – zeer uitgebreid commentaar]
Datering:
vrijdag 2 maart 1770
Pagina:
135
Plaats:
Leuven / Schijndel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
108 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte61 Rekest van stadhouder en regenten van Schijndel in kwartier Peelland onhoudende dat de supplianten eed- en ambtshalve dienstig hadden geoordeeld tot wering en voorkoming van verdere ongeregeldheden en abuizen die tot nu toe in het administreren en bedienen vsan de armen- en kerkgoederen waren gepleegd op 14 november jl. te beramen en arresteren een reglement ten einde de arm- en kerkmeesters zich naar hebben te reguleren en men verzoekt de Ho: Mo: om approbatie van dat reglement dat aan het rekest is toegevoegd.
Datering:
zaterdag 1 december 1691
Pagina:
785
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
29 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS