skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
49.961 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
191 Serie latijnse akten bestaande uit diverse handschriften waarin wordt genoemd: Philippus de Spina die het personaat bezit van de parochiekerk van Sint Servatius in Schijndel i.v.m. college der theologie te Leuven.
Persoon in schepenakte:
Philippus de Spina
Datering:
8.8.1628
Pagina:
688-695
Plaats:
Schijndel / Leuven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
190 De thiende van Schijndel is meer als over hondert jaeren door autoriteijt des lants ende met consent van Keijser Kaerel als Hertoge van Brabant geincorporeert aende faculteijt der H. Godtheijt inde universiteijt Loven met laste van vuijt de incoomen der selver thienden op te richten vier beurssen inde voors. universiteijt tot onderhoudt van studenten studeerende aldaer in de H.Godthijt, alles blijckende vuijt de brieven van de incorporatie wettelijcken geexhibeert aen hare Hog: Mog: de welcke van voors. burssen sijn genochsaemelijck geweest geinformeert ende ingevolge van dien hebben de voors. thiende gestelt vijt de annotatie op seeckere lasten jaerlijcx te presteeren in handen van den rentmeester Schuijl, begeerende dat het superplus soude vrije ende vredelijck volgen aenden voors. faculteijt omme die mede te alimenteeren henne studenten studeerende op de vier voors. burssen inde voors. universiteijt ingestelt, van welcke bursaelen ende henne alimentatie hare voors. Hog: Mog: oock expresse maecken in henne resolutie, die sij over dese thiende hebben gesonden aen hennen rentmr. Schuijl – is oock te noteeren dat de voors. vier burssen voor het beginsel hunner erectie sijn geincorporeert geweest aen het college des paus gefundeert inde voors. univesiteijt in vuegen dat sij sijn een deel ende …. des collegie, ende oversulcx in ger…. vande articulen des peijs moeten volgen …voors. collegie – Alsoo datmen niet en can presumeeren wat voet ist vuijt wat reden den ef…Schuijl het incoomen der voors. bussen tot sich wilt trecken, den welcke ist saecke hij sich met dese redenen niet en laet vervuegen, sall …te geven copije van sijne commissie om die gesccr. wesende hier inne te handelen met alle billicheijt prout …. et consilij – dese missive oft schrijven bijden eerwerde Hr. doctor Michiel Palludanus aen mij geschreven vuijt Loven gesonden ende in sijn brieff geslooten bij de selven gedicteert
Vervolg:
den sesten mert 1651 ende onder stont toirconde P.J. van Griensven secretaris in Schijndel.
Persoon in schepenakte:
Michiel Palludanus
H. Godtheijt
P.J. van Griensven
Datering:
6.3.1651
Pagina:
686-687
Soort akte:
Tienden
Plaats:
Schijndel / Leuven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
128 Anna van der Asseldonck dochter van zaliger Cornelis Janssoen van der Asseldonck en diens vrouw wojlen Elixabeth de dochter van Henrick Janss. over een erfcijns van 8 gl. te betalen op de feestdag van Maria Lichtmis [2 februari] uit onderpanden te Den Dungen int Wout en onderpanden in Gestel bij Herlaer aent Rootven, Anna aangekomen na het overlijden van haar broer en opgedragen ten behoeve van Marijken Antonis Rutgers van Boxmeer op 11 juli 1637; idem een erfcijns van 10 gl. te betalen op Maria Hemelvaart uit onderpanden te Erp ter plaatse het Loijeijnde verkocht ten behoeve van Mr. Jan van Asseldonck en van Anna van Asseldonck en opgedragen t.b.v. Generaal van de Wal wittige kinderen bij Perijntken van Aelst zijn vrouw in juli 1637; idem een erfcijns van 7 gl. te betalen op 12 april uit onderpanden te Erp opgedragen aan Mariken weduwe van Anthonis Rutgers van Boxmeer op 11 juli 1637; een erfcijns van 10 gl. te betalen op Maria Lichtmis uit onderpanden in de parochie Gestel bij Herlaer en uit de vrijdom van de stad haar aangekomen via een erfscheiding en deling en opgedragen aan Magdalena nagelaten weduwe van Everart Claessen van Someren op 8 juli 1637; idem een erfcijns van 10 gl. te betalen in de maand januari uit onderpanden in de parochie Veghel opgedragen aan genoemde Magdalena; idem een erfcijns van 6 gl. te betalen op 13 april haar aangekomen via een scheiding en deling en opgedragen aan Jannen Emonts zilversmid; idem een erfcijns van 10 gl. uit onderpanden te Geldrop en opgedragen aan de onmondige kinderen van Gerart Aertss. op 10 juli 1637; nog een erfcijns van 10 gl. te betalen op 1 september uit onderpanden te Erp en opgedragen aan Everart Claessen van Someren op 8 juli 1637; een erfcijns van 12 gl. te betalen op de feestdag van Sint Sebastianus martelaar uit drie morgens land binnen de vrijdom van de stad buiten de Sint Antonispoort en opgedragen aan Jannen Roelof Kievits ‘gelaesmaker’ op 9 juli 1637;
Vervolg:
idem een huis erf hof met rechten en toebehoren te ’s-Hertogenbosch in de Volderstraet via Rogier Antonis van Boxmeer en opgedragen aan Huijberden Janss. van den Bosch op 9 juli 1637; een erfcijns van 12 gl. te betalen op Maria Hemelvaart uit onderpanden in de parochie Oirschot aangekomen via scheiding en deling en opgedragen aan Henrick Franssen van Susteren bierbrouwer; een erfcijns van 5 gl. te betalen op de feestdag van St. Perus ad Cathedram [de Stoel – 22 februari] uit onderpanden te Woensel en opgedragen aan Jannen Zeberts koopman; een erfcijns van 7 gl. te betalen op Maria Lichtmis uit onderpanden in de parochie van Schijndel ter plaatse int Wijbossch en int Loosbroeck [zou ook de Loosbraak onder Schijndel kunnen zijn] opgedragen aan de onmondige kinderen van Gerart Aertss. van Uden; idem een cijns van 6 gl. te betalen op Maria Lichtmis uit onderpanden in de parochie Sint-Oedenrode ter plaatse Eerde en opgedragen aan Eerken de dochter van Aernt Goyarts van Erpe; idem een erfcijns van 7 gl. te betalen op 28 maart uit onderpanden in de parochie Schijndel en opgedragen aan Eerken dochter van Aert Goyaerts van Erpe; idem een erfcijns van 8 lopensen gerst Rooise maat en nog de helft van 12 vaten gerst [garst] te betalen op Maria Lichtmis uit een stuk land te Sint-Oedenrode genaamd Reyntjeserffe en opgedragen aan Rogier Antonissen van Boxmeer t.b.v. Maryken zijn moeder; idem twee malder rogge te betalen op Maria Lichtmis uit onderpanden te Erp en opgedragen aan Jannen de zoon van wijlen Henrick Janssen op 9 juli 1637 en de helft is betaald op 13 maart 1645; idem een erfcijns van 5 gl. en 5 st. te betalen op de feestdag van Drie Koningen uit onderpanden in de parochie van Macharen en opgedragen aan Cornelisken dochter van Marten Peters op 20 juli 1637; een erfcijns van 3 gl. en 5 st. te betalen op de feestdag van de Besnijdenis des Heren uit onderpanden te Macharen ook opgedragen aan genoemde Cornelisken;
Vervolg 2:
een erfcijns van 6 gl. uit onderpanden te Den Dungen int Wout opgedragen aan de twee dochters van Gerarts Janssen Verhallen; ten slotte een erfcijns van 3 gl. 10 st. uit onderpanden te Sint-Oedenrode opgedragen aan Jannen zoon van Henrick Janssen – accordeert met het origineel en ondertekend door W.Schuijl notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Eerken de dochter van Aernt Goyarts van Erpe van Erpe
Eerken dochter van Aert Goyaerts van Erpe van Erpe
Cornelis Janssoen van der Asseldonck
Antonis Rutgers van Boxmeer
Anthonis Rutgers van Boxmeer
Everart Claessen van Someren
Rogier Antonis van Boxmeer
Henrick Franssen van Susteren
Gerart Aertss. van Uden
Rogier Antonissen van Boxmeer
Jannen Roelof Kievits
Gerarts Janssen Verhallen
Anna van der Asseldonck
Jan van Asseldonck
Anna van Asseldonck
Perijntken van Aelst
Maria Lichtmis
Maria Hemelvaart
Jannen Emonts
Jannen Zeberts
Drie Koningen
Aernt Goyarts van Erpe
Aert Goyaerts van Erpe
Henrick Janssen
Marten Peters
Henrick Janssen
Datering:
11 juli 1637
Pagina:
475-479
Soort akte:
Erfcijnzen
Plaats:
Den Dungen / Gestel bij Herlaer / Erp / 's-Hertogenbosch / Oirschot / Woensel / Schijndel / Loosbroek / Sint-Oedenrode / Eerde
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
118 Voor notaris Henrick Niclaessen van Eijndhoven residerende te ’s-Hertogenbosch is verschenen de eerzame Peeter van Deudecum burger van de stad en 45 jaar oud en Govert de Ruijter jongeman ook burger van de stad en 20 jaar oud en dat op verzoek en ter instantie van Florentius Schuijl professor aan de hoge school in de stad met een toelichting op de fundatie van twee beurzen te Deventer gesticht tot voordeel van de ingezetenen van Schijndel om daarop te studeren en de documenten daarvan liggen ‘in de comme’ staande in de kerk aldaar in welke akte voorts worden genoemd: Daniel Wouter Pennincx ‘in den Swaen’, het Pauscollege te Leuven en het Groot College aldaar, drie beurzen gesticht door Kardinaal Van Enckevoirt, de tienden van Schijndel toebehorende aan de Faculteit van Leuven, D. Fabricius te Leuven. alles in presentie van Meester Jan van Hoorenbeeck en Meester Peeter van Bree beiden notaris en poorters van de stad, ondertekend door bovengenoemde notaris.
Persoon in schepenakte:
Henrick Niclaessen van Eijndhoven
Jan van Hoorenbeeck
Peeter van Bree
Daniel Wouter Pennincx
Peeter van Deudecum
Govert de Ruijter
Florentius Schuijl
D. Fabricius
Datering:
15.8.1650
Pagina:
452
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
’s-Hertogenbosch / Schijndel / Leuven
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS