skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
49.946 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
thumbnail
Schepenakte214 Eedsaflegging op 23 februari 1645 door Dirck Aerts Jan Gerits als H.Geestmeester, Dirck van Kessel en Jan Henrick Voets als kerkmeesters, aan handen van de schout van Schijndel.
Datering:
23-2-1645
Pagina:
156v
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
88
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte213 Blad met i ntotaal drie formulieren van eedsafleggingen van schepenen aan handen van de schout van Schijndel dd. 14 januari 1640, 9 maart 1641, 15 maart 1642 en 18 februari 1643 waarbij als nieuw aangetreden schepenen worden genoemd Jan Adriaen Smits, Goossen Jans Willems, Hendrikc Jan Ariens en Aert Jan Aertsen, Claes Willem Delis, Gerit Verhaigen, Adriaen Aert Pauwels en Jan Tonis Voets en in 1643 Gijsbert van den Boogart, Andries Arien Jan Willems, Daniel van der Aa en Hugo Jans van Berckel
Datering:
[1640-1643]
Pagina:
156
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
88
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte212 Ende is ten selven daege door mij als schouthet van Schijndel van sHeeren weegen geleecht ban ende vreede dat niemant de voors. schepenen en sal hebben te injurieren blammeren slaen ofte stooten soo binnen als buijten genechts ofte in geenderleij manieren te misdoen ende dat op eenen peene van dico tsestich gouden rijaelen ende arbitraele straffe tot behoef van de heere te verbeuren bijden geene die sulcx mochte doen – datum ut supra ende bij de schepenen ondertekent – Aert Janss. Geerlincx van den Borne, Joost Jan Willems …..1637; voor schepenen is verschenen Peeter Jans borgemeester en Anthoni Jan Wolfarts oud 26 jaar met een verklaring ter instantie van Sander Dirck Sanders over een tweejarige roodbruine merrie met diverse kenmerken uit de stal van Sander [25.6.1638]; idem hebben Willem Adams van Gerwen, Dielis Henrick Anthonis, Dirck Peeter Jan Gerits en Anthonis Mijssen van der Spanck aan handen van de schout van Schijndel hun eed afgelegd in presentie van Lambert van der Haigen en Marten Adriaens schepenen te Schijndel
Datering:
20.11.1639
Pagina:
155v
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
88
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte211 Eedsaflegging door de schepenen van Schijndel met de volgende tekst: “Inden iersten soo swere ick dat ick ben ende begeer te blijven in de catolijcke appostolijcke roomsche religie ende deselve voorstaen nae mijnen besten vermoogen dat ick den heer van Schijndel sijnen schouthet ofte stadthouder sijne jurisdictie ende gerechticheijt met mijnen besten vermoogen sal voorstaen ende daer in laeten ende oock die Vrouwe van Schijndel in haere gerechticheijt weduwe en weesen te helpen beschudden alle vonnissen tot hairen rechte nae mijnen besten vermoogen verstand rende wetentheijt helpen wijsen ende vuijtspreecken sonder enich faveur ofte gunste van partijen; alle raeminge ende secreeten die sij onder malcanderen souden moogen raemen ofte hellen de selve secreet houden sonder de selve aen iemanden te seggen ofte ontdecken ende voorts in alles te doen als eenen goeden vroomen schepen van goeder consciëntie schuldich is te doene; dat en sal ick niet laeten om vaeder ofte moeder suster ofte broeder vrienden ofte maegen noch om geenderhanden saecken noch in geender noot ofte om vreese van den doot + dat sweere ick help mij Godt ende allen sijnen heijligen – opten vijften dach van de maendt decembris 1637 soo hebben Lambert Symons van der Haigen, Jan Lucas Jans, Bartholomeus Bartholomeus Rijckarts ende Marten Adriaens Martens aen handen van den schouthet in Schijndel gedaen den voors. eedt actum ut supra ter instantie Aerdt van den Borne, Hendrick Smits ende Goossen Jans schepenen in Schijndel
Datering:
[1639]
Pagina:
155
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
88
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS