skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
289 Dierck zoon van wijlen Jan Jaspers de Bresser door deze Jan verwekt bij diens vrouw Neeltien Janssen, verder Michiel Willems als man van Maeijken, Goijaert Hendricks van de Ven als man van Emken, Jan Antonissen als man van Jenneken, allen dochters zijnde van wijlen Jan Jaspers de Bresser en vermelde Neeltien, genoemde Dierck voor hemzelf handelend en nog samen met Jan Goijaerts van de Biechelaer als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan ook zoon van genoemde Jan Diercks de Bresser en Neeltien, verder Jan Jan Gerits als man van Maijken dochter van wijlen Jan zoon van Jan Jaspers de Bresser en Neeltien, welke Michiel Willems nog handelt als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Antonis ook zoon van genoemde Jan Jaspers de Bresser en van Neeltien, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Dierck krijgt een huis met schuur, hofstad tuin en aanliggend erf, gelegen te Boxtel onder Munser (=Munsel), belendend Antonis Jans de Bresser, de minderjarige kinderen van Jan Jan Jaspers de Bresser waarvan is afgedeeld, de straat daar. Nog krijgt hij een perceel teulland genoemd de Ouden Boomgaert groot ca. 3 lopenzaad, gelegen te Boxtel ter zelfder plaatse als voor, belendend de weduwe van Marten Janssen, de minderjarige kinderen van Jan Jan Jaspers dat ervan is afgedeeld, de gemeenschappelijke mestweg, de zandbergen daar. Nog krijgt hij een stuk teulland genoemd de Crieckelaer, groot anderhalf lopenzaad gelegen te Gemonde, belendend Goijaert Jan Jonkers, Petyer Aerts van Overbeeck, de kinderen van Jan Jan Jaspers, Michiel Jan Corsten en meer anderen, de gemeenschappelijke mestweg. Nog krijgt hij de helft van een hooiveldje gelegen te Munsel aan het einde van de Nijsbocht daar, belendend Antonis Jans de Bresser cum suis, de erfgenamen van meester Aert van Horenbeeck, Goijaert van de Weege, de genoemde Bocht. Nog krijgt hij een weiveld genoemd de Braecxen Camp
Vervolg:
met het recht van een pad daar gelegen te Gemonde, belendend Jan Jan Everts, Jan Henricks de Bever, Michiel Willems dat ervan is afgedeeld, Jan Jan Eeverts, de gemeijnte. Nog krijgt hij de helft van een moerveldje genoemd het Gagelreijs gelegen in herdgang Luijcel. Nog krijgt hij een keuter turfrecht op de gemeijnte van Kempen afkomstig van Jan Tijssen de Molder. Hieruit jaarlijks de helft van 11 smalhoenderen te betalen aan de heer van Boxtel, nog een kapoen aan de heer van Boxtel, nog 18 gulden 15 stuivers per jaar aan Jan van Velp in Den Bosch aflosbaar met 300 gulden, nog een malder aflosbare rogge aan Walder van Belcom dat wordt betaald met 3 gulden, nog jaarlijks 3 gulden aan de geestelijke rentmeester. Genoemde Michiel Willems krijgt een stuk teulland genoemd de Straetecker met de halve dijk groot ca. 2 lopenzaad en 7 roedes gelegen te Boxtel onder Munsel, belendend Peter Wouters en Heijltien Arien Hessels, de gemeenschappelijke erfdijk daar, de kinderen van Anthonis Jan Jaspers dat ervan is afgedeeld, Peter Wouters. Nog krijgt hij een perceel teulland genoemd de Wielacker, zijnde het lange en het korte stuk groot 2 lopenzaad en 30 en een halve roede, ter zelfder plaatse als voor, belendend de kinderen van Catelijn Blommendaels, meester Jan Affoorden, de kinderen van Antonis Jan Jaspers, Aert Peters en meer anderen, meester Jan Afforden, Thomas Gijsberts. Nog krijgt hij een stuk teulland genoemd de Dijsselacker, ter zelfder plaatse gelegen aan het Elsbroeck groot 2 lopenzaad, belendend de weduwe van Hendrick Roelofs, Jan Diercks, Antonis Janssen de Bresser, de mestweg daar. Nog krijgt hij een perceel teulland in de Crieckelaer groot anderhalf lopenzaad gelegen te Gemonde, belendend de kinderen van Jan Jan Jaspers, de kinderen van Antonis Jan Jaspers, die er beiden van zijn afgedeeld, het erf genoemd de Sandersacker, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een perceel akkerland genoemd de Dorenacker groot anderhalf lopenzaad,
Vervolg 2:
ter zelfder plaatse gelegen, belendend het Groot Gasthuis van Den Bosch en meer anderen, de kinderen van Antonis Jan Jaspers dat ervan is afgedeeld, de H. Geest van Den Bosch, de gemeenschappelijke mestweg. Nog krijgt hij de helft van een hooibeemd genoemd het Hendricksbeemtien, gelegen onder Munsel in het Elsbroeck, belendend de weduwe van Jan Hendrick Santegoets, Willem Mauris en meer anderen, Hendrick Jan Santegoets. Nog krijgt hij een weiveld genoemd den Achtersten Camp, gelegen in de bodem van Ell, belendend de weduwe van Hendrick Jan Schellekens en meer anderen, Thonis Janssen de Bresser, Jan Hendrick de Bever, de gemeijnte van Ell. Nog krijgt hij de helft van het recht in twee moerveldjes aan de Langenberch. Hieruit jaarlijks 3 stuivers 7 duiten chijns te betalen aan de heer van Boxtel, nog 7 oortjes als koningchijns in het boek van Gestel, nog een derde part van een rente van 15 gulden per jaar aan advokaat Nagelmakers als aflosbare rente, verder 5 gulden per jaar in een grotere rente van 15 gulden aan de heer Becx aflkosbaar volgens de brief ervan. Verder moet er overpad worden verleend aan Dierck Jan Jaspers over de achterste heijcamp. Genoemde Goijaert Hendrixks van de Ven krijgt het oude huis, tuin, hofstad met de varkenskooi de halve tuin etc. groot een lopenzaad 29 roedes, gelegen te Boxtel onder Munsel in het Elsbroeck, belendend Wouter Jaspers, Jan Antonissen dat ervan is afgedeeld, Antonis Janssen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk teulland genoemd de Thien Loopens groot 2 lopenzaad en 36 roedes, ter plaatse als voor gelegen, belendend Thomas Gijsberts, de weduwe van Jan Bressers en meer anderen, Jan Antonissen, de heer Breugel. Nog krijgt hij een perceel teulland genoemd de Zijdert groot ca. 2 lopenzaad en 22 roedes, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Jan Antonis Henricks waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke mestweg, Antonij de la Vignij.
Datering:
15-02-1667
Pagina:
216r
Soort akte:
Boedeldeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
100
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS