skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
111 Jan Jaspers de Bresser, Evert Jaspers de Bresser, Antonis Jaspers de Bresser, Wouter Jaspers de Bresser, Jan Dierck Huijbert Mathijssen als man van Neesken dochter van Jasper de Bresser en Elisabeth Jasper de Bresser met haar voogd, hebben een deling gemaakt van het bezit van hun ouders zijnde wijlen Jaspar de Bresser en diens vrouw Geertruijden, elk voor een zesde deel, welk bezit ze van Jasper en van de ouders van Geertruijden hebben geerfd. Genoemde Wouter krijgt een huis met tuin en land gelegen achter de hegge in Boxtel, in het gehucht Muntsel, belendend Dirck Huijbert Matijssen, Elisabeth dochter van Jasper de Bresser waarvan beide afgedeeld, verder de straat en de kinderen van Hendsrick de Bresser. Nog krijgt hij het derde en vierde deel van een akker genoemd de Langakker ter zelfder plaatse, belendend genoemde Elisabeth waarvan afgedeeld, Jan Jaspers deel, de mestweg daar, heer Peter de Bresser, Roelof Andriessen. Nog krijgt hij de helft van een akker genoemd de Benacker ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen. belendend Jan Henrick Santegoits, Jan Jaspers de Bresser, Roelof Andriessen en Franck Peters. Nog krijgt hij een kamp achter de Coppenhoeve, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Peter Peters, Jan Peters. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Vonderbeemd, ter zelfder plaatse als hiervoor, belendend Jan Peters, de kinderen van Jan van Hees, het Geertruijdenklooster, Jan Hendrick Santegoits. Nog krijgt hij het vierde deel van een beemdje genoemd het ter Aabeemdken, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Roelof Andriessen en Franck Peters, Jan Henrick Santegoits. Nog heeft hij recht op een keuter-turfrecht jaarlijks op Kempen. Uit dit bezit jaarlijks 7 stuivers 2 oort cijns aan de baanderheer van Boxtel te betalen. Genoemde Henrick Huijbert Mathijssen krijgt een schuur staande te Boxtel op het erfdeel van Wouter. Nog twee stukken land genoemd op de Dijstelacker, belendend Wouter Jaspar de Bresser, de kinderen van Jan van Hees,
Vervolg:
de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij twee stukken akkerland genoemd op de Langen Akker, belendend heer Peter de Bresser, Roelof Andriessen, Wouter Jaspers waarvan is afgedeeld, de mestweg daar. Nog krijgt hij de helft van de genoemde Benacker, zoals hiervoor is vermeld. Nog een akker ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Schave, belendend Aert Quinten, de erfgenamen van Jan Peter Denis, de kinderen van Jan van Hees, Maria Antonis. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Vonderbeemd, zoals hiervoor al werd vermeld. Nog het vierde deel van een beemd genoemd de Ter Aabeemd, zoals hiervoor al is omschreven. Nog krijgt hij een weide genoemd in den Beucom, belendend de kinderen van Dirck van Haren, de weduwe van Jan de Coninck, Freijns Janssen Vreijns (?), een beneficie van het O.L. Vrouwenaltaar alhier. Nog het vierde deel van een halve heikamp gelegen op Ochelen, belendend Jan Peters, de kinderen van Adriaen Aerts, Arien Goijaerts, Peter Geerts, de gemeijnte. Nog krijgt hij een keuter-turfrecht jaarlijks. Hieruit per jaar 3 stuivers 2 oort chijns te betalen aan de heer van Boxtel. die eerder werd betaald uit de hiervoor genoemde percelen en uit de oude boomgaard die aan Dirck Huijbert Mathijssen is toebedeeld. De genoemde Schavenakker heeft overpad door de heide van het gasthuis van Den Bosch verder over het erf van Aert Quijntens naar de gemeenschappelijke straat toe. Genoemde Jan Jaspers de Bresser krijgt een bochtje land afkomstig van Eelken Jan Leemans. met het huis en bakhuis erop staande, belendend Wouter Jasper de Bresser, de gemeenschappelijke straat, Jan Hendrick de Bresser. Nog een stuk land genoemd de Zijdert ter zelfder plaatse gelegen, belendend de mestweg, Gerit Martens, Jan Andriessen Santegoits, Jacques de la Vigne de oude, Jan Hendrick Santegoits. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Oude Boogaert, ter zelfder plaatse als hiervoor, belendend Jan Jaspers waarvan is afgedeeld, de kinderen van Jan Hendrick de Bresser,
Vervolg 2:
de mestweg daar, Jan Hendrick Santegoits. Nog een half stuk land op de Langacker naast de Oude Bogaert. Nog krijgt hij de helft in de zelfde beemd genoemd de Jan Hendrick Santegoitsbeemd, belendend Jan Hendrick Santegoits, Henrick Michiels van Hall.Nog krijgt hij een weiland genoemd het Coppelken, ter zelfder plaatse gelegen, belendend het Geetruijdenklooster in Den Bosch, de kinderen van Jan van Hees, de rivier de Dommel. Nog het vierde deel van het Ter Aa beemdeken, zoals hiervoor al is omschreven. Nog krijgt hij twee keuter-turfrechten per jaar op de Kempen. Nog het vierde deel in het halve heiveld zoals hiervoor is omschreven. Nog een heiveldeje in de Schomberg, belendend Peter Peters, de kineren van Willem Colen, de rivier de Dommel. Hieruit jaarlijks een stuiver gebuurchijns te betalen aan de gezworenen van Ell en 2 kapoenen aan de baanderheer van Boxtel. Genoemde Elisabeth krijgt de schuur staande op het perceel van het 4e erfdeel. Nog een stuk land genoemd de Lijndakker, alhier onder Muntsel gelegen, belendend de erfgenamen van Jan Peters, Jan Hendrick Bressers, de gemeenschappelijke straat, Jan Arien Smits. Verder het groot stuk land van de Benacker, belendend Jan Andries Santegoits en meer anderen, Wouter Jaspars de Bresser ervan afgedeeld, Jan Hendrick Santegoits, Roelof Andriessen en Franck Peters. Nog krijgt ze 3 stukken in het midden van de Langacker, belendend Dirck Huijberts, Wouter Jaspers, de mestweg daar, Jan Henrick Santegoets en meer anderen. Nog de helft van een beemd genoemd de Hendricksbeemd, zoals hiervoor is omschreven. Nog het vierde part van het Ter Aabeemdken zoals hiervoor is omschreven. Nog een weide genoemd de Loobeemd, gelegen in Boxtel parochie van Gemonde, belendend de gemeijnte, Jan Scheffers in Den Bosch. Nog een keuter turfrecht jaarlijks op Kempen. Hieruit jaarlijks 2 stuivers twee oort chijns aan de heer van Boxtel te betalen.
Datering:
19-01-1632
Pagina:
53r
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS