skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
380 In de naam van de heer God amen. Vandaag 11 juli 1693 verscheen voor mij notaris en getuigen meester Dirck Loijens koster en schoolmeester in de heerlijkheid Bergeijlk en diens vrouw Elisabeth dochter van Gerrit van Velthoven, eerder weduwe van Jan Corsten van de Merendonck, beiden gezond van lijf en leden en in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze beseffen de broosheid van het leven, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament opmaken. Ze willen dat het na dood van de eerstverledene en ook na hun beider dood zal worden nafgekomen ook al zou het strijdig zijn met ander recht. Ze herroepen alle eerdere testamenten die ze samen of elk afzonderlijk eerer hebben gemaakt en bevelen hun zielen na hun overlijden aan bij de almachgtige God en willen een christelijke begrafenis. De testateur vermaakt aan zijn vrouw Elisabeth al zijn roerend en onroerend bezit van welke aard dan ook en in geval Elisabeth eerder is komen te overlijden gaat het bezit naar zijn naaste bloedverwanten van zijn familie en hij benoemt Elisabeth danwel zijn naaste familie zoals hiervoor vermeld ald zijn universele erfgenamen. Genoemde Elisabeth vermaakt uit het bezit dat ze nu heeft of nog zal erven aan haar tegewoordige man meester Dierck Loijens een bedrag van 400 gulden en ook alle vervallen huurtermijnen zowel van landhuur, obligaties etc. Verder vermaakt de testatrice aan haar man 3 paar slaaplakens, twee oorkussens, een grote koperen houtketel, enkele beeldjes en schilderijtjes, die ze aan haar man heeft aangewezen, maar haar man moet haar wel eerlijk laten begraven met een uitvaart. Verder moet hij uit goedertierendheid en zoals hen bekend is gemaakt, aan bepaalde arme mensen een zak of een malder rogge uitdelen en hij moet direkt na haar dood al haar bezit aan haar erfgenamen overdragen zonder dat hij daarvan het vruchtgebruik heeft.
Vervolg:
Ze vermaakt aan de armmeesters van Gemonde ten behoeve van de armen daar een bedrag van 100 gulden, aan de heer Theodoor Dortmans te Gemonde of diens plaatsvervanger op dat moment de som van 50 gulden, door hem te bestedeen zoals ze hem zal vragen. Verder aan de heer N. Bladel in Hoogeloon de som van 1 gulden, aan de heer Adriaen Danckers te Bergeijk of bij overlijden diens opvolger een som van 13 gulden, aan de bedienaar van de rooms katholieken te Veldhoven de som van 13 gulden en een koperen kandelaar, de arme Clarissen of klooster te Boxtel de som van 11 gulden, alles zo te besteden als aan haar erfgenamen zal worden gezegd. Alle verdere bezit na betaling van de legaten vermaakt ze aan Hendrick, Jan en Marij thans de vrouw zijnde van Willem van der Merendonck en nog Yda allen kinderen van Adriaen Jacobs verwekt bij Anneken Gerrits van Veldhoven en aan Heijltje dochter van Willem Gerits van Veldhoven en de 2 kinderen van Anneken dochter van Aert Philips, zijnde allen neven en nichten van de testatrice en ze benoemt hen als haar universele erfgenamen, alles in 6 gelijke parten te denle. Als iemand van hen eerder overlijdt dan de testarice wil ze dat in dat geval het kind of hun kinderen in de plaats van hun ouders komt of komen waarbij de dode partij met de levende zal delen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Aldus gepasseerd in Den Bosch in aanwezigheid van de heer Rogier van Heeze en Antonie van Vucht poorters alhier en getuigen. Ondertekend : meester Dierck Loeijers, Lijske Gerart Janssen, Rogier van Heze, Anthoni van Vught, quod attestor W. van Gestel notarius publicus.
Datering:
11-07-1693
Pagina:
(345-v)
Soort akte:
Testament
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS