skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
158 Michiel Corstiaens van Hees heeft verkocht aan Willen Handrick de Bever cum suis ten behoeve van een arme vrouwengasthuisgesticht of gefundeerd door Deliana Lamberts Erberts van de Stappen om een woonhuis op te timmeren ten gerieve van 6 arme vrouwen een sestersaat land “metter geswooren maete aff te meten, den graeffven niet mede te meten maer de roijen opten oever vande grave aen te leggen, te weten 66 roijen ende 2/3 van een roije landts de roije tot twintich hamervoeten binnen de parochie van Gemonde (Sint Michielsgestel) ter plaetse genoempt den Onderstal beginnende metten eenen eijnde vande gemeijne straet genoept de loopende straedt dander eijnde den vercoopere die eene zijde de erffenisse der taeffele des Heiligen Geest tot Gemonde voorschreven ende Mr. Jan van den Heuvel ende metter andere zijde neffens erffve Gerit Jan Herberts int vierkandt naest de straet soo verre des vercoopers breedt is aff te meten, hierinne besproken dat die cooperen tussen erffve des vercoopers ende dese gecofte erffve egene graeff sullen mogen leggen maer alleenlijck een dooren hegge, oock reserveert den vercoopere tsijne believe naest erffve Gerits Jan Herberts te mogen behouden soo veel erffven daer hij can hebben enen vaerwech, behoudelijck nochtans dat die erffve die den vercoopere reserveert die den vercooper reserveert deze cooperen niet en sal aengemeten worden, oock allenlijck hierinne het reserveren van den wech gehouden sijnen keusse totter veste toe“. Voorts opmerkingen over de beplanting. Kopers: Willem Handricx de Bever, Jan Handricx de Bever en Arien Willemss van Thuijl. 375 gulden. Getuigen: Jan Janssen Spierincx en Gijsbert Paulssen.
Datering:
06-03-1648
Pagina:
155
Soort akte:
Transport
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
12
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS