H. Lambertuskerk, gebouwd 1847-1849 De kosten van de nieuw te bouwen waterstaatskerk werden geraamd op f. 14.682,-. Met een rijkssubsidie van f. 5000,- van koning Willem II begon men in 1847, na de afbraak van de oude Vorstenbossche kapel, ter plaatse met de bouw van de kerk en de pastorie. Aannemer was W. Kuijpers te Veghel (voor een bedrag van 7.975 gulden), onder toezicht van ingenieur L. Rijsterborgh van Provinciale waterstaat. Dat dit nog een heel werk was laat zich raden. De bouwstenen moesten door ingezetenen en vrijwilligers met paard en kar worden afgehaald aan de Veghelse haven. De afbraak van de oude kapel betekende dat deze stenen dienden te worden schoongemaakt alvorens te worden hergebruikt. De nieuwe pastoor verhaalt nog hoe de inwoners van de wijken die van ouds bij Bedaf kerkten, minder geneigd waren te helpen met de stenen. De kerk is op 4 september 1849 ingewijd. Per 1 januari 1850 werd Vorstenbosch tot een zelfstandige parochie verheven en de vroegere rector van Bedaf, Van Krieken, werd als eerste pastoor aangesteld. Deze eerste kerk van Vorstenbosch is gebouwd op de plaats waar in het begin van de 14e eeuw de eerste houten Antoniuskapel stond en is ruim 80 jaar als kerk in gebruik geweest.
H. Lambertuskerk, gebouwd 1847-1849 De kosten van de nieuw te bouwen waterstaatskerk werden geraamd op f. 14.682,-. Met een rijkssubsidie van f. 5000,- van koning Willem II begon men in 1847, na de afbraak van de oude Vorstenbossche kapel, ter plaatse met de bouw van de kerk en de pastorie. Aannemer was W. Kuijpers te Veghel (voor een bedrag van 7.975 gulden), onder toezicht van ingenieur L. Rijsterborgh van Provinciale waterstaat. Dat dit nog een heel werk was laat zich raden. De bouwstenen moesten door ingezetenen en vrijwilligers met paard en kar worden afgehaald aan de Veghelse haven. De afbraak van de oude kapel betekende dat deze stenen dienden te worden schoongemaakt alvorens te worden hergebruikt. De nieuwe pastoor verhaalt nog hoe de inwoners van de wijken die van ouds bij Bedaf kerkten, minder geneigd waren te helpen met de stenen. De kerk is op 4 september 1849 ingewijd. Per 1 januari 1850 werd Vorstenbosch tot een zelfstandige parochie verheven en de vroegere rector van Bedaf, Van Krieken, werd als eerste pastoor aangesteld. Deze eerste kerk van Vorstenbosch is gebouwd op de plaats waar in het begin van de 14e eeuw de eerste houten Antoniuskapel stond en is ruim 80 jaar als kerk in gebruik geweest. x
Informatie over afbeelding of scan x
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.