Het leenhof werd gevormd door drie raadsheren alsmede de griffier van de Raad van Brabant. De eerste presiderende van die Raad trad op als stadhouder van de lenen, de overige twee raadsheren als leenmannen en de griffier als leenschrijver. De taak van het leenhof bestond uit het zitten over leenverheffingen en het registreren van betaalde heergewaden; en het verlenen van vergunningen om bij testament over leengoederen te mogen beschikken. Van tijd tot tijd werden "leenvinders" aangesteld. Zij hadden tot taak uit te zoeken welke lenen in de loop der tijd niet meer geheven waren en daardoor niet meer als zodanig bekend waren. Dank zij hun activiteiten werden in 1755 en 1756 ongeveer tachtig lenen (opnieuw) verheven. 1
Het leenhof werd gevormd door drie raadsheren alsmede de griffier van de Raad van Brabant. De eerste presiderende van die Raad trad op als stadhouder van de lenen, de overige twee raadsheren als leenmannen en de griffier als leenschrijver. De taak van het leenhof bestond uit het zitten over leenverheffingen en het registreren van betaalde heergewaden; en het verlenen van vergunningen om bij testament over leengoederen te mogen beschikken. Van tijd tot tijd werden "leenvinders" aangesteld. Zij hadden tot taak uit te zoeken welke lenen in de loop der tijd niet meer geheven waren en daardoor niet meer als zodanig bekend waren. Dank zij hun activiteiten werden in 1755 en 1756 ongeveer tachtig lenen (opnieuw) verheven. 1 x
Informatie over afbeelding of scan x
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.